Betaalbare Arbeidsjurist voor al uw arbeidsrechtelijke vragen en problemen

Als werknemer heeft u dagelijks te maken met het arbeidsrecht, wanneer u een arbeidsovereenkomst met een werkgever bent aangegaan. Zo kunnen op deze arbeidsovereenkomst arbeidsvoorwaarden uit een cao van toepassing zijn. U kunt een arbeidsconflict met een collega of leidinggevende hebben. Ontvangt u niet de afgesproken vergoeding voor gedane werkzaamheden of wordt u zelfs ontslagen.

Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat werknemers helaas niet goed op hoogte zijn van de geldende arbeidsrechtelijke rechten en plichten. Ook komt het regelmatig voor dat werknemers niet goed weten hoe ze dienen om te gaan met een arbeidsconflict op de werkvloer. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn en in het uiterste geval zelfs leiden tot ontslag. Met gedegen arbeidsrecht advies is de werknemer op de hoogte van alle rechten en plichten. Tevens kan het tijdig inwinnen van arbeidsrecht advies escalatie van problemen voorkomen.

Wat kan Betaalbare Arbeidsjurist voor u betekenen?

Betaalbare Arbeidsjurist is gespecialiseerd in alle aspecten van het arbeidsrecht en ontslagbegeleiding. De kracht van Betaalbare Arbeidsjurist is complexe juridische vragen en problemen terug te brengen naar heldere en begrijpelijke taal.

Betaalbare Arbeidsjurist kan u voor arbeidsrecht advies op de volgende gebieden bijstaan:

  • – advisering arbeidsovereenkomst en van toepassing zijnde cao;
  • – bemiddeling tussen werknemer en werkgever;
  • – ontslagadvies;
  • – begeleiding bij ontslagprocedures;
  • – vertegenwoordiging;

Werkwijze Betaalbare Arbeidsjurist

Er wordt voornamelijk gewerkt via online dienstverlening, zodat wij scherpe tarieven kunnen rekenen. Veel zaken kunnen immers via email of telefonisch behandeld worden. Uiteraard is het mogelijk om een afspraak te maken op het kantoor te Oirschot. Naast concurrerende uurtarieven is het in veel gevallen mogelijk vaste prijsafspraken te maken, zodat u niet wordt overvallen door hoge rekeningen achteraf.

Openstaande vraag arbeidsrecht advies

Arbeidsrecht advies is een breed begrip. Staat uw juridische vraag of het onderwerp waar u meer informatie over zoekt, onderstaand hier niet bij? Neem dan contact op met Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

 

Show Comments