Arbeidsconflict

Home » Arbeidsconflict

Hoe om te gaan met een arbeidsconflict?

Een conflict op de werkvloer is erg vervelend. Zeker als het conflict met uw leidinggevende, een directe collega of de werkgever zelf is. Een arbeidsconflict dat niet wordt opgelost kan uiteindelijk leiden tot ontslag van de werknemer, omdat de werkgever meent dat er sprake is van een onwerkbare situatie op de werkvloer.  Het is daarom verstandig om alle partijen zo spoedig mogelijk bij elkaar aan tafel te krijgen om de lucht te klaren. Maar wat als partijen er samen écht niet uitkomen? Wat als de situatie dusdanig escaleert, dat de werknemer vanwege het conflict en de stress die dat oplevert thuis komt te zitten?

Arbeidsconflict en de ziekmelding

Het ziek thuis zijn vanwege een arbeidsconflict op de werkvloer wordt situatieve arbeidsongeschiktheid genoemd. De arbeidsongeschiktheid is ontstaan vanwege de werksituatie en niet omdat een werknemer vanwege een medische oorzaak niet kan werken. Bij situatieve arbeidsongeschiktheid adviseert de Betaalbare Arbeidsjurist soms om een ‘afkoelingsperiode’ in te lassen voor beide partijen. Na deze afkoelingsperiode – wanneer de emoties zijn bedaard – kunnen partijen (al dan niet met behulp van een mediator) het conflict uitpraten.

Arbeidsconflict en ontslag

Wat te doen als het conflict tussen werknemer en werkgever niet kan worden opgelost? De werknemer kan uiteraard ontslag nemen, maar veel vaker zal de werkgever een ontslagprocedure bij de rechtbank starten met als argumentatie dat er een onwerkbare situatie is ontstaan.

Zeker wanneer u meent dat de werkgever (deels) schuld heeft aan de ontstane situatie is het van belang juridische hulp in te schakelen om u te ondersteunen en eventueel namens u te verweren. Is de kantonrechter het met u eens, dat de werkgever schuld aan de ontstane situatie heeft of dat de werkgever meer voor de werknemer had moeten doen, dan kan de rechter de ontslagaanvraag afwijzen. De rechter kan ook tot het oordeel komen dat er inderdaad sprake is van een onwerkbare situatie en de arbeidsovereenkomst ontbonden dient te worden. Indien er sprake is van verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever, kan de rechter tegelijkertijd de werkgever veroordelen tot het voldoen van een ontslagvergoeding.

Juridisch advies arbeidsconflict

Is er sprake van een arbeidsconflict op de werkvloer? Bent u arbeidsongeschikt vanwege problemen op het werk of bent u als werknemer bang dat het tot ontslag komt? Laat u dan informeren over de geldende rechten en plichten, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Ook als ontslag uiteindelijk onvermijdelijk is. Het is juist dan raadzaam juridische hulp in te schakelen om u bij te staan en te begeleiden. U kunt contact opnemen met Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

Arbeidsconflict oplossen

Show Comments