Arbeidsjurist

Home » Arbeidsjurist

Bent u op zoek naar een arbeidsjurist?

Als werknemer heeft u dagelijks te maken met het arbeidsrecht; u heeft een arbeidsovereenkomst gesloten met de werkgever, er is een cao van toepassing, u rijdt een auto van de zaak, u ontvangt maandelijks loon, of (in het ergste geval) de werkgever wil u ontslaan! Het arbeidsrecht, neergelegd in ons Burgerlijk Wetboek, regelt de rechten en verplichtingen die werknemer en werkgever jegens elkaar hebben. Om een compleet beeld te hebben van alle geldende rechten en plichten moet ook gekeken worden naar de jurisprudentie, individuele arbeidsovereenkomst (en eventueel) de daarop van toepassing zijnde cao. Het arbeidsrecht veranderd continu. Heeft u een vraag of probleem, aarzel dan niet en neem contact op met een jurist arbeidsrecht die u kan informeren en adviseren.

Betaalbare Arbeidsjurist; uw persoonlijke juridisch adviseur

Betaalbare Arbeidsjurist is uw juridisch adviseur voor al uw arbeidsrechtelijke vragen. Betaalbare Arbeidsjurist onderscheidt zich door u in heldere woorden van advies te voorzien. De dienstverlening vindt voornamelijk plaats op afstand zodat scherpe tarieven kunnen worden gehanteerd.

Betaalbare Arbeidsjurist; voor welke vragen?

Neem contact op met Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

Show Comments