Arbeidsrecht

Home » Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht in ons Burgerlijk Wetboek

Het arbeidsrecht is het rechtsgebied dat betrekking heeft op de relatie tussen werkgever en werknemer. Werknemers worden door de wet beschermd omdat zij een ondergeschikte positie hebben ten opzichte van de werkgever, zo mag een werknemer niet worden ontslagen omdat de werknemer zwanger, getrouwd of ziek is. 

Het rechtsgebied is geregeld in artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek en verder. Ook de jurisprudentie en andere wetten zoals de arbeidsomstandighedenwet bepalen het geldende Nederlandse recht. Bij het aangaan van een dienstverband leggen werkgever en werknemer vaak de afspraken vast in een arbeidsovereenkomst. Op deze arbeidsovereenkomst is vaak ook een cao van toepassing met aanvullende regels. De regels in de cao zijn door werkgevers- en werknemersorganisaties in de branche opgesteld.

Arbeidsrecht anno 2016

Het arbeidsrecht is met invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 ingrijpend gewijzigd, met name het ontslagrecht. Zo moet een werkgever voortaan minimaal een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst de werknemer informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsrelatie. Sinds deze wetswijziging is het voor de werkgever ook niet meer mogelijk bij ontslag van de werknemer om zelf te kiezen tussen ontbinding bij de kantonrechter of het aanvragen van een ontslagvergunning via het UWV.

Heeft u arbeidsrecht advies nodig?

Voldoet uw arbeidsovereenkomst aan de wet? Discrimineert uw werkgever? Bent u onterecht geschorst? Heeft u een arbeidsconflict en komt u er met de werkgever niet uit? Voor deze en andere vragen kunt u contact opnemen met de Betaalbare Arbeidsjurist.

Wordt u ontslagen? Bel Betaalbare Arbeidsjurist!

Voor gedegen arbeidsrecht advies neem contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

Show Comments