Beëindiging dienstverband

Home » Beëindiging dienstverband

Welke beëindiging dienstverband is op uw situatie van toepassing?

Er zijn meerdere manieren waarop een dienstverband tot zijn einde kan komen. Hieronder zijn de meest voorkomende beëindigingswijzen opgenomen.

Bent u het niet eens met uw (aankomend) ontslag? De omstandigheden van het geval bepalen hoe u tegen het ontslag op kunt komen.

       Een voorbeeld:

Annemieke is een jaar arbeidsongeschikt. De werkgever wil het dienstverband met Annemieke beëindigen omdat zijn onderneming zich in financieel zwaar weer bevind. De wet schrijft dat de Kantonrechter bevoegd is om van deze zaak kennis te nemen en te oordelen over het verzoek tot beëindiging dienstverband. Annemieke dient zich tegenover de rechter te verweren.

        Voorbeeld 2

Marietje is al 20 jaar in dienst bij dezelfde werkgever. De werkgever hanteert strikte huisregels. Regelmatig hamert hij er in vergaderingen op, dat het werknemers niet is toegestaan ongevraagd zaken van de werkgever mee naar huis te nemen of voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Op een dag neemt Marietje 20 euro uit de kas. De werkgever ontslaat Marietje op staande voet. Marietje kan hier tegen op komen door bij de rechtbank een verzoekschrift in te dienen tot vernietiging van het ontslag.

        Voorbeeld 3

Kees is gisteren bij zijn nieuwe werkgever aan de slag gegaan als bloemenverkoper. Tijdens de sollicitatieprocedure heeft hij hoog opgegeven van zijn bloemschikkunsten, hetgeen noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de functie. Op de eerste dag bakt Kees er niets van. Kees weet het verschil niet tussen zonnebloemen en tulpen. Ook heeft Kees acht bloembossen voor klanten samen gesteld waarvan zeven niet goed waren voor de verkoop. Als de werkgever Kees hier op aan spreekt, begrijpt Kees er niets van en is hij erg grof tegen de werkgever. De werkgever besluit de arbeidsovereenkomst met Kees in zijn proeftijd op te zeggen omdat hij geen vertrouwen heeft in Kees. Is de proeftijd rechtsgeldig overeen gekomen? Dan kan Kees niet opkomen tegen het ontslag.

Juridisch advies beëindiging dienstverband

Heeft u een vraag over het beëindigen van uw dienstverband? Neem contact op met Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

Show Comments