Beëindiging van rechtswege

Home » Beëindiging van rechtswege

Wanneer is sprake van ‘beëindiging van rechtswege’?

We spreken van ‘beëindiging van rechtswege’ als een arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd is overeengekomen afloopt. Dus zónder dat daarvoor een opzegging nodig is. Een werkgever mag maximaal twee jaar achtereen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aangaan met een werknemer.

Formaliteiten beëindiging van rechtswege

beëindiging van rechtswege

Beëindiging van rechtswege en de aanzegverplichting

De term ‘beëindiging van rechtswege’ suggereert dat de werkgever helemaal niets hoeft te doen. Dat de arbeidsrelatie automatisch afloopt na de datum die in het arbeidscontract is genoemd. Dat klopt niet helemaal. Sinds juli 2015 geldt er namelijk een “aanzegverplichting”.

Beëindiging van rechtswege en de aanzegverplichting

Een werkgever dient een werknemer met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan, voor een periode van 6 maanden of langer, tenminste één maand voor afloop schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Verzuimt de werkgever dit op tijd te melden of doet hij de mededeling mondeling in plaats van schriftelijk, is hij de werknemer een vergoeding verschuldigd.

Juridisch advies beëindiging van rechtswege

Indien in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen dat deze van rechtswege eindigt, kan de werknemer toch rechten hebben. Bijvoorbeeld het recht om tijdig over het einde van de arbeidsovereenkomst geïnformeerd te worden of het recht op een transitievergoeding.

Ook kan het voorkomen dat een werkgever misbruik maakt van recht. Hij ontslaat u bijvoorbeeld direct, na de mededeling van u, dat u zwanger bent. Er kan dan sprake zijn van discriminatie.

Heeft u vragen over de beëindiging van rechtswege van uw arbeidsovereenkomst? Of bent u het niet eens met uw ontslag en / of heeft de werkgever zich niet aan de juiste formaliteiten gehouden? Neem dan contact op met Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in.

Show Comments