Beëindigingsovereenkomst

Home » Beëindigingsovereenkomst

Juridische hulp bij sluiten van een beëindigingsovereenkomst

Als een werkgever en werknemer beiden de arbeidsrelatie willen beëindigen worden de afspraken die zij in dat kader maken vastgelegd in een “beëindigingsovereenkomst”. Deze overeenkomst wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd. Deze vorm van beëindiging wordt de wederzijdse beëindiging of “ontslag met wederzijds goedvinden” genoemd.

Afspraken in de beëindigingsovereenkomst

Contractvrijheid tussen partijen staat voorop. Dit betekent dat werkgever en werknemer in principe kunnen afspreken wat ze willen. Partijen kunnen afspreken dat de werkgever geen opzegtermijn in acht hoeft te nemen. Dat de werknemer een ontslagvergoeding van de werkgever krijgt en dat het concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst niet meer geldt. Wat voor een werknemer in zijn specifieke situatie een gunstige beëindigingsregeling is hangt onder meer af van de reden van het ontslag. Duidelijk moet zijn wat eerder tijdens de arbeidsrelatie is voorgevallen en wie de initiatiefnemer van het ontslag is.

Juridisch advies ontslag

In een beëindigingsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer dus afspreken wat ze willen en zijn ze in principe niet gebonden aan de wettelijke ontslagregels. Toch doen zowel werkgever als werknemer er verstandig aan juridisch advies in te winnen bij een arbeidsjurist. Wist u bijvoorbeeld dat UWV de aanvraag voor een WW-uitkering kan weigeren, wanneer een werknemer werkloos wordt na het tekenen van een beëindigingscontract? Met gedegen arbeidsrecht advies bent u volledig op de hoogte van uw rechtspositie. Zo bent u ervan verzekerd dat er achteraf geen narigheid ontstaat.

Check mijn beëindigingscontract!

Heeft uw werkgever u een beëindigingsovereenkomst aangeboden? Laat deze overeenkomt door een arbeidsjurist toetsen. Vaak kunnen de kosten van juridisch arbeidsrecht advies (deels) worden verhaald op de werkgever.

Is de overeenkomst reeds getekend?

U heeft het recht om binnen twee weken na ondertekening van de beëindigingsovereenkomst terug te komen op uw instemming. Heeft u dus een beëindigingscontract getekend in de afgelopen veertien dagen en wilt u toch nog juridisch advies? Dan kunt u contact opnemen met de Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

Show Comments