Billijke vergoeding

Home » Billijke vergoeding

(NIEUW) De billijke vergoeding als ontslagvergoeding

De billijke vergoeding is een vergoeding waar een werknemer recht op kan hebben bij ontslag. Deze vergoeding wordt door de rechter toegekend en is niet hetzelfde als de transitievergoeding die volgt uit de wet.

Billijke vergoeding: voor wie?

De wetgever heeft dit recht vastgelegd in de wet en daarbij uitdrukkelijk aangegeven dat een werknemer hier alleen in uitzonderlijke situaties recht op heeft. Als voorbeeld wordt genoemd dat een werkgever verwijtbaar nalatig is geweest bij het naleven van re-integratieverplichtingen voor de werknemer. De kantonrechter heeft wanneer hij een arbeidsovereenkomst ontbindt de mogelijkheid een dergelijke vergoeding toe te kennen.

Hoogte van de billijke vergoeding

De hoogte van de billijke vergoeding is niet wettelijk geregeld. Dit betekent dat de kantonrechter een vergoeding kan toekennen die hem voor die situatie ‘billijk’ (redelijk) lijkt. Ongetwijfeld zal in de rechtspraak de komende jaren veelvuldig geprocedeerd worden over deze vergoeding, maar vooralsnog is onduidelijk wat de hoogte van deze ontslagvergoeding is.

Juridisch advies ontslagvergoeding en billijke vergoeding

Het is verstandig om juridisch advies in te winnen bij uw (naderende) ontslag, zodat u op de hoogte bent van al uw rechten en plichten. Neem contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

billijke vergoeding

Show Comments