Liegen op je CV, hoe kwalijk is dat?

Volgens Cv-verificatiebureau Een Streepje Voor* staat in meer dan de helft van de CV’s tenminste één leugen. Misschien ben je er zelf ook wel eens schuldig aan geweest; liegen op je CV. Bijvoorbeeld door op het CV de voormalige functie nét iets belangrijker voor te spiegelen. Of misschien heb je, om een ‘gat’ in je CV op te vullen, de duur van je dienstverband een klein beetje “overdreven”..

Liegen op je CV, hoe kwalijk is dat?

Wat was er gebeurd?

Liegen op je cvKorte tijd na indiensttreding van werknemer bij werkgever gaf het functioneren van werknemer aanleiding voor werkgever om nader onderzoek te verrichten naar het werkverleden van deze persoon, waarbij enkele onwaarheden naar boven kwamen.

De werkgever confronteert de werknemer vervolgens met de resultaten van het onderzoek. De werknemer houdt de onwaarheden over haar arbeidsverleden echter vol, waarop de werkgever de werknemer op staande voet ontslaat.

Waar had ze over gelogen?

Leugen 1: CV opgepoetst

In het CV dat de werknemer in het kader van de sollicitatie naar de werkgever had gestuurd, stond dat de werknemer in zijn vorige functie “Financieel Hoofd administratie / debiteuren” was, terwijl zij in werkelijk de functie “Senior Financieel administratie / debiteuren” bekleedde.

Daarnaast kwamen ook de opgegeven functies bij een andere voormalig werkgever niet overeen met de werkelijkheid; in het CV stond vermeld “2013/2013 Hoofd financiële Afdeling”, terwijl zij ook hier geen Hoofd was.

Leugen 2: Liegen over reden van ontslag

Naast het oppoetsen van haar CV, had werknemer ook niet de waarheid verteld over de reden van ontslag bij haar voormalig werkgever. Werknemer had tijdens de sollicitatieprocedure aangegeven het niet eens te zijn met de bedrijfsvoering van voormalig werkgever, waarna zijzelf ontslag zou hebben genomen.

De waarheid lag anders; de voorlaatste twee werkgevers gaven de nieuwe werkgever te kennen de arbeidsovereenkomst met deze voormalig werknemer niet te willen verlengen, omdat – naar hun zeggen – de werknemer niet goed functioneerde.

De rechter aan het woord…

De kantonrechter te Overijssel oordeelde op 3 augustus 2015 dat de werknemer met deze onwaarheden zodanig verwijtbaar heeft gehandeld ten opzichte van haar nieuwe werkgever, dat van de werkgever niet kon worden gevergd de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren. Het ontslag van de werknemer werd dus door de rechtbank bevestigd, zónder de werknemer een vergoeding toe te kennen.

Overigens verwierp de kantonrechter de stelling van de werknemer, dat zij in haar vorige functie bij afwezigheid van het Hoofd, deze werkzaamheden wel degelijk – doch slechts tijdelijk – uitvoerde, als zijnde niet relevant.

Liegen op je CV: enkele andere rechtszaken

Er zijn in het verleden vaker rechtszaken geweest tegen werknemers over het vermelden van onwaarheden op het CV of over het arbeidsverleden

Rechtszaak 1: Gat op CV

Zo oordeelde in 2013 een kantonrechter te Enschede, dat de medisch specialist die had gelogen over een gat in zijn CV, niet ontslagen mocht worden. De werknemer had zijn werkgever tijdens de sollicitatieprocedure verteld dat hij gedurende een periode van acht jaar in het buitenland was geweest om zijn zieke ouders te verzorgen. In werkelijkheid was de man veroordeelt tot een gevangenisstraf van vijftien jaar voor het in brand laten steken van zijn vrouw.

De rechtbank oordeelde dat het hebben van een strafrechtelijk verleden in de relationele sfeer, niet relevant is voor het uitoefenen van werkzaamheden als medisch specialist. Daarnaast was de rechtbank van mening dat de werkgever zelf ook verwijtbaar had gehandeld, door niet standaard van al het medische personeel een verklaring voor goed gedrag te vragen.

Rechtszaak 2: verzwijgen van relevante informatie

In een zaak die zich eveneens in 2013 afspeelde bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, had een werknemer in 2012 intern gesolliciteerd op een nieuwe (hogere) functie als juridisch medewerker. Gedurende de sollicitatieprocedure was de werkgever er van uit gegaan, dat de werknemer nog Fiscaal Recht studeerde aan de Universiteit van Tilburg, wat werknemer niet tegensprak. In werkelijkheid was werknemer reeds met zijn studie gestopt.

De rechtbank oordeelde dat de werknemer zich schuldig had gemaakt aan ernstig plichtsverzuim; werknemer had moeten weten dat het behalen van deze studie dusdanig relevant werd geacht voor de functie en daarom de voor werkgever, dat hij hier niet over had mogen zwijgen en openheid van zaken had moeten geven.

Liegen op je CV, hoe kwalijk is dat nou?

De jurisprudentie lijkt divers; zo hoefde de medisch specialist zijn werkgever niet te melden, dat hij was veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het in brand laten steken van zijn vrouw. Een vrouw die haar CV een tikkeltje aandikte door Hoofd in plaats van Senior te schrijven werd echter door de rechter streng toegesproken.

Het criterium die rechters veelal aanhouden, is dat je niet mag liegen over zaken waarvan je weet of kunt vermoeden, dat deze voor de werkgever relevant zijn in het kader van het uitoefenen van de functie door werknemer.

Natuurlijk wil je, op het moment dat je besluit te solliciteren, de juiste papieren voor de baan kunnen laten zien. Mijn advies: houd je op het CV bij de waarheid. Als de leugen wordt ontdekt is de kans dat je ontslagen wordt zeer aanwezig, en dan heb ik nog niet eens de mogelijke strafrechtelijke gevolgen besproken..

Mr. Willeke W.C. Moolenaar – van Kemenade
September 2015

Voetnoot:
* Cv-verificatiebureau Een Streepje Voor, ‘Sollicitatiegesprek is dans van leugens’, De Volkskrant – 30 juli 2014.

Show Comments

One thought on “Liegen op je CV, hoe kwalijk is dat?

  1. Goed artikel! Als wij tijdens een sollicitatieprocedure ontdekken dat iemand gelogen heeft, dan is het einde verhaal voor de betreffende kandidaat. Alles begint met vertrouwen, zeker in een branche waarin betrouwbaarheid een grote rol speelt. Wij maken weleens gebruik van een cv screeningsbureau en dat bevalt goed. Het geeft je een stukje extra zekerheid en dat is wel zo prettig. Je wilt toch weten wat voor vlees je in de kuip hebt 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *