Kunnen uitspraken van derden aan een werknemer worden toegerekend?

Werknemer, shopmanager in een filiaal van New Fashions, is sinds juni 2015 arbeidsongeschikt. Niet lang daarna meldt zich [x], een vriendin van werknemer, als gemachtigde bij New Fashions. De contacten tussen New Fashions en werknemer verlopen vanaf dat moment via [x]. De communicatie tussen [x] en New Fashions loopt aanvankelijk normaal en zakelijk. Later veranderd de toon van [x]. New Fashions wil daarom de arbeidsovereenkomst met werknemer ontbinden.

Kunnen de uitspraken van [x] aan de werknemer worden toegerekend?

Feiten en omstandigheden

Ter onderbouwing van het gestelde overlegt New Fashions meerdere email-berichten van [x]. Onder andere stuurt [x]:

29 sept 2015: “Ik betreur het zeer u hierbij te betrekken doch de vogels vliegen rondom uw hoofd en zijn daar op neer geland. U heeft zelf dat nest verzameld.”

30 sept 2015, “Ik hekel nu uw handelen. U mocht niet cliënte benaderen, slechts via mij, u wel bekend. Toch doet u dat! Ik neem u dit kwalijk. Waar bent u mee bezig? (…) Uw rol is uitgespeeld. U heeft op geen enkele manier meesepeeld, sterker nog: u bent een stoorzender. (…) Houd op! (…) U bent een vrouw met weinig hart voor uw personeel. (…) Ik vind u schrikwekkend.”

10 okt 2015, “U haalt bepaalde aanspraken aan die ik heb ge-uit aan het adres van mw. [z] . Inderdaad. Ik doe er nog een schepje bovenop: ik vind het rampzalig! (…) Ze is een heks (…) ik kom op voor de zwakkeren! Doe ik dat handig? Hmm, ik weet het niet. Ik doe het wel uit liefde.”

14 jan 2016, “Jullie zijn echt de belichaming van slecht werkgeverschap. (…) Misschien een moment om even stil te staan bij iemand die zwaar in de ziektewet zit? Of wellicht een moment stil te staan bij andere slachtoffers of om een dierbaar iemand te eren bij een crematie? Iemand met hoogtevrees neergezet in een naar filiaal? Schande!”

21 jan 2016, “Wat gedraagt u zich als een klootzak aan de telefoon. (…) Stoer aan de lijn en schijnheilig op papier. Zielig!”

New Fashions vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst, primair wegens ernstig verwijtbaar handelen en subsidiair wegens een verstoorde arbeidsverhouding op grond waarvan van New Fashions redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

kantonrechter

De kantonrechter :

De kantonrechter overweegt dat niet is vast komen te staan dat de werknemer het gedrag van [x] heeft uitgelokt of daaraan actief heeft meegewerkt. Wel is de kantonrechter van mening dat de werknemer zich had moeten distantiëren van het wangedrag van [x].

Echter, de kantonrechter acht ook bewezen dat de werknemer sinds medio 2015 last heeft van psychische klachten waardoor zij beperkingen had ten aanzien van het omgaan met stress, emoties en conflicten. Vanwege deze beperkingen acht de Kantonrechter het aannemelijk dat werknemer niet adequaat heeft kunnen opkomen tegen [x].

De kantonrechter wijst het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer, af.

Subsidiair dient New Fashions een ontbindingsverzoek in wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Aan dit verzoek liggen dezelfde feiten en omstandigheden ten grondslag.

De kantonrechter wijst ook dit verzoek af. De werknemer is al meer dan tien jaar in dienst, heeft steeds goed gefunctioneerd, en nooit eerder is er sprake geweest van problemen in de arbeidsverhouding. Daarnaast heeft werknemer zich nooitzélf onbehoorlijk uitgelaten tegenover werkgever. Van de werkgever mag worden verwacht dat ze door middel van gesprekken met de werknemer, eventueel met behulp van een mediator, spanningen pogen te verminderen teneinde de arbeidsverhouding te herstellen.

Wat nu? De werknemer blijft gewoon in dienst bij New Fashions.

 

 

Rechtbank Noord-Holland, 26-05-2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:4418

Show Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *