Niet meegeven van een kassabon, reden voor ontslag op staande voet?

Een verkoper krijgt op een dag bezoek in de winkel van twee “mystery shoppers”. In beide gevallen gaf de verkoper de mystery shoppers geen kassabon mee. De werkgever ontvangt een maand later het rapport van de mystery shoppers met daarin de geconstateerde overtreding waarop de werkgever de verkoper op staande voet ontslaat. De verkoper was volgens de werkgever een gewaarschuwd man; een half jaar eerder had hij al een officiële waarschuwing gehad voor het niet meegeven van kassabonnen aan klanten. De verkoper is het niet eens met het ontslag en vraagt vernietiging van het ontslag bij de kantonrechter.

Ontslag op staande voet terecht gegeven?

De kantonrechter meent dat nu de overtreding van de verkoopregels was geconstateerd op 22 oktober en de werkgever pas op 9 december is overgegaan tot ontslag op staande voet, het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven. De kantonrechter acht ook van belang dat de verkopers in de winkel wel wisten dat mystery shoppers de filialen zouden bezoeken, maar hen was verteld dat dit was om de klankvriendelijkheid te toetsen. De werkgever had niet verteld dat ook de verkoopregels getoetst zouden worden. Beide redenen geven de kantonrechter aanleiding om het ontslag op staande voet te vernietigen.

Schermafbeelding 2016-08-23 om 11.52.14

Eind goed al goed voor de verkoper?

Nee! De verkoper had eerder al een officiële waarschuwing gehad van zijn werkgever voor het niet meegeven van de kassabon bij een verkoop. Door binnen een half jaar na deze waarschuwing weer dezelfde verkoopregel te overtreden, heeft de verkoper dusdanig verwijtbaar gehandeld dat van de werkgever in redelijkheid niet verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Een werkgever moet er van uit kunnen gaan dat door hem gestelde regels door zijn werknemers worden nageleefd. Het is niet aan de individuele werknemer om te besluiten deze regels niet na te leven.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen van de verkoper. Het handelen van de verkoper was echter niet dusdanig ernstig dat hem geen recht op transitievergoeding toekomt.

Show Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *