Een officiële waarschuwing, wat moet ik doen?

Een officiële waarschuwing is een schriftelijke waarschuwing van de werkgever die wordt bewaard in je personeelsdossier. Meerdere waarschuwing kunnen de werkgever het recht geven jou te ontslaan. Heb je dus een officiële waarschuwing ontvangen, is dat een serieuze zaak.

Wat moet je doen als je een officiële waarschuwing krijgt?

Krijg je een officiële waarschuwing, reageer hier dan altijd schriftelijk op. Verstuur je brief per aangetekende post of per email met ontvangstbevestiging, zodat je later de verzending daarvan aan kunt tonen.

Met een schriftelijke reactie voorkom je dat de werkgever eenzijdig een negatief dossier opbouwt. Dit dossier is belangrijk voor de werkgever als hij een ontslagvergunning voor jou aan wil vragen bij het UWV. Of als de werkgever voor ontbinding van je arbeidsovereenkomst naar de kantonrechter stapt.

Wat moet er staan in de brief?

In je reactie op de officiële waarschuwing, moet in ieder geval staan:

  • Dat je het niet eens bent met wat de werkgever in de brief schrijft. Geef bij elk kritiekpunt aan, waarom je het oneens bent. Belangrijk is dus ook de onderbouwing.
  • Een verzoek aan de werkgever om jou brief toe te voegen aan het personeelsdossier.

Zorg ervoor dat de brief kort en zakelijk is. Bewaar zelf ook de brief van de werkgever en jou reactie daarop.

Tekenen “voor ontvangst”?

Waarschijnlijk vraagt je werkgever jou om je handtekening te zetten onder de officiële waarschuwing. Let goed op, of op de brief staat “tekenen voor akkoord” of “tekenen voor gezien”. Het wordt aangeraden alleen brieven te tekenen waarmee je het inhoudelijk eens bent.

Heeft u een officiële waarschuwing gekregen van uw werkgever en heeft u hulp nodig bij het schrijven van uw reactie? Neem dan contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist op telefoonnummer: (0499)-785053 of stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl

Show Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *