Ontslagvergoeding EUR 60.000 wegens ernstig verwijtbaar handelen werkgever

Een Tandartspraktijk dient een verzoek in bij de rechtbank om het contract van haar werknemer te ontbinden omdat sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van de Tandartspraktijk niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De werknemer dient een tegenverzoek in. De werknemer stelt dat er inderdaad sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, maar dat deze verstoring geheel is veroorzaakt door handelen van de Tandartspraktijk. De werknemer eist een billijke vergoeding.

Wettelijk kader ontslagvergoeding en billijke vergoeding

We kennen in Nederland twee soorten in de wet geregelde ontslagvergoedingen; de transitievergoeding en de billijke vergoeding. Volgens artikel 7:671 lid 8 sub c BW is voor toekenning van een billijke vergoeding alleen plaats indien de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat slechts in uitzonderlijke gevallen handelen of nalaten als ‘ernstig verwijtbaar’ bestempeld dienen te worden.

Rechtbank Noord-Holland

De Tandartspraktijk dient een verzoek in bij de rechtbank om het contract van haar werknemer te ontbinden nu er sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsverhouding, zodanig dat van de Tandartspraktijk niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De werknemer dient een tegenverzoek in. De werknemer stelt dat er inderdaad sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, maar dat deze verstoring geheel is veroorzaakt door handelen van de Tandartspraktijk. De werknemer eist daarom een billijke vergoeding van de Tandartspraktijk.

De Tandartspraktijk voert op de terechtzitting allerlei verwijten aan over het functioneren van de werknemer. Vast staat dat werknemer tweemaal in een jaar tijd naar huis is gestuurd door de werkgever. Werknemer ontkent met klem alle aantijgingen over haar functioneren en stelt dat de Tandartspraktijk daar ook niet met haar over heeft gecommuniceerd. De Tandartspraktijk kan haar stellingen over het (dis)functioneren van de werknemer niet met bewijs ondersteunen. Inmiddels is er een verstoorde arbeidsverhouding ontstaan.

De kantonrechter meent dat het op de weg van een werkgever ligt om het dialoog te zoeken met een werknemer indien zij van mening is dat die werknemer niet goed functioneert. Dat heeft de Tandartspraktijk verzuimd, of althans, kan niet worden aangetoond. De (inmiddels) onwerkbare situatie is volgens de kantonrechter dan ook ernstig verwijtbaar aan de Tandartspraktijk. De kantonrechter wijst de werknemer een billijke vergoeding toe van EUR 60.000.

Vragen?

Heeft u vragen over recht op ontslagvergoeding, transitievergoeding of billijke
vergoeding? Neem contact op met Betaalbare Arbeidsjurist op (0499) 785053 of stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl.

billijke vergoeding
Bron: Rechtbank Noord-Holland, 28 juni 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:5447.

Show Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *