Opzegtermijn werknemer, opzegtermijn werkgever

De Hoge Raad heeft op 1 mei 2015 een uitspraak gedaan over de opzegtermijn werknemer en opzegtermijn werkgever (vindplaats ECLI:NL:HR:2015:1192).

Wettelijke opzegtermijn

Artikel 7:672 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, dat: “De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:
a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;
b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
c. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;
d. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.

De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand.”

Van deze termijnen kan schriftelijk worden afgeweken. Als de opzegtermijn van de werknemer wordt verlengd, mag deze niet langer zijn dan zes maanden, en moet de opzegtermijn van de werkgever het dubbele zijn van de termijn voor de werknemer. Ook in cao’s kan worden afgeweken van dit wetsartikel.

Het belang van een rechtsgeldig overeengekomen opzegtermijn

In de arbeidsovereenkomst was afgesproken dat de opzegtermijn werknemer, twee maanden was. De Hoge Raad overwoog dat, omdat niet schriftelijk de verdubbelde termijn van werkgever was overeengekomen, dit beding nietig was. Gevolg: de door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedroeg één maand.

Show Comments

Comments are closed.