Disciplinaire maatregelen / personeelsdossier

Home » Disciplinaire maatregelen / personeelsdossier

Wat is er allemaal te vinden in het personeelsdossier?

In het personeelsdossier bewaart een werkgever de persoonsgegevens van zijn werknemers, zoals geboortedatum, kopie identiteitsbewijs en andere zaken. Dit dossier is ook bij uitstek de informatiebron voor een werkgever als het gaat om het functioneren van een werknemer.

Een werkgever kan disciplinaire maatregelen nemen. Bijvoorbeeld als een werknemer (te) vaak te laat op het werk verschijnt. Er zijn verschillende disciplinaire maatregelen die een werkgever kan nemen, zoals het geven van een officiële waarschuwing, het opleggen van een boete en hij kan zelfs de werknemer (tijdelijk) van zijn /haar werkzaamheden schorsen!

Een werkgever mag deze maatregelen natuurlijk niet zomaar nemen. Hij is gebonden aan de wet en ‘goed werkgeverschap’. Wanneer een werkgever een disciplinaire maatregel neemt moet hij hiervan een aantekening maken in het dossier van een werknemer (het personeelsdossier). Het is daarom belangrijk, dat u als werknemer bezwaar maakt tegen een dergelijke aantekening in uw dossier wanneer u het er niet mee eens bent!

Officiële waarschuwing in uw personeelsdossier?

Heeft u een officiële waarschuwing of boete gekregen van uw werkgever? Of bent u op non-actief gesteld / geschorst? Neem dan contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

Juridisch advies dossier

Show Comments