Gouden handdruk

Home » Gouden handdruk

Korte omschrijving Gouden Handdruk

De gouden handdruk is een term die wordt gebruikt voor de ontslagvergoeding. De gouden handdruk maakt geen onderscheid tussen de transitievergoeding, billijke vergoeding of de vergoeding die partijen in onderling overleg overeenkomen.

Gouden handdruk uit de wet

Volgens de wet heeft iedere werknemer boven de 18 jaar die twee jaar in dienst is geweest bij een werkgever en niet-vrijwillig vertrekt, recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoelt om de transitie van werk-naar-werk te vergemakkelijken, maar de werknemer is niet verplicht daadwerkelijk deze vergoeding aan dat doel te besteden.

De ontslagvergoeding van de kantonrechter

Indien een werkgever of werknemer ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzoekt bij de kantonrechter, kan deze de werkgever veroordelen om een billijke vergoeding te voldoen aan de werknemer. De kantonrechter is hiertoe gerechtigd als blijkt dat de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Onderhandelingen en de gouden handdruk

Wanneer partijen met wederzijds goedvinden besluiten de arbeidsovereenkomst te beëindigingen, bestaat er voor de werkgever formeel geen verplichting om de transitievergoeding aan de werknemer te voldoen. Immers; het ontslag vindt dan op beider initiatief plaats. Indien partijen dan ook in onderling overleg uit elkaar wensen te gaan, is het voor de werknemer van belang een redelijke ontslagvergoeding uit te onderhandelen. De afspraken worden daarna vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (of: beëindigingsovereenkomst).

Zijn u en uw werkgever in gesprek om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen? Voor deze en andere vragen over de gouden handdruk kunt u de Betaalbare Arbeidsjurist inschakelen. In veel gevallen kunnen juridische kosten worden verhaalt op de werkgever, en kost het u niets!

Show Comments