Instemming met opzegging

Home » Instemming met opzegging

Ontslagwijze; Instemming met opzegging

De beëindigingswijze “instemming met opzegging” is sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid nieuw in ons Burgerlijk Wetboek. Hoofdregel van het ontslagrecht is, dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer mag opzeggen, indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsen van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie – al dan niet met behulp van scholing – niet mogelijk of niet redelijk is. Deze hoofdregel gaat niet op wanneer een werknemer met het ontslag instemt. De zogeheten “instemming met opzegging”.

Rechtsgevolgen instemming met opzegging

Indien een werknemer met het ontslag instemt hoeft een werkgever geen ontslagvergunning bij het UWV of een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter te doorlopen. Dat scheelt tijd en geld. Een werknemer kan twee weken na de instemming nog terugkomen op zijn / haar besluit in te stemmen met het ontslag. Houd hier rekening mee! Ook kan een werknemer recht hebben op een transitievergoeding, wanneer hij / zij aan de voorwaarden voldoet.

Juridisch arbeidsrechtadvies instemming met opzegging

Heeft u vragen over deze nieuwe beëindigingswijze “instemming met opzegging”? Neem dan contact op met Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

instemming met opzegging

Show Comments