Jurist arbeidsrecht Uden

Home » Jurist arbeidsrecht Uden

Arbeidsrecht en ontslagbegeleiding in de breedste zin van het woord

De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft de laatste jaren voor grote veranderingen gezorgd in het arbeidsrecht. Dat biedt werknemers en werkgevers zowel voor- als nadelen. Indien zich problemen voordoen op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht kunt u als inwoner van Uden de betaalbare arbeidsjurist inschakelen.

Betaalbare Arbeidsjurist Uden houdt zich bezig met het arbeidsrecht en ontslagbegeleiding in de breedste zin van het woord. Door enkel deze facetten van het recht te behandelen is de kennis van het arbeidsrecht paraat en up-to-date. Daarnaast is de kracht van Betaalbare Arbeidsjurist Uden om complexe juridische vragen en problemen, te vertalen naar heldere en begrijpelijke taal.

Zo kan Betaalbare Arbeidsjurist Uden u adviseren over uw arbeidsovereenkomst en de van toepassing zijnde cao. Ook kan Betaalbare Arbeidsjurist Uden u begeleiden en vertegenwoordigen bij (dreigend) ontslag. Is er een geschil, en komen partijen er samen niet uit? Dan gaan we een procedure bij de kantonrechter of het UWV niet uit de weg.

Aantrekkelijk uurtarief en mogelijkheid vaste prijsafspraak te maken

Samen bepalen we de koers waar u zich prettig bij voelt. U kunt er op vertrouwen dat er alles aan gedaan zal worden, om voor u het meest gunstige resultaat te realiseren. We verliezen daarbij ons doel niet uit het oog. Er wordt voornamelijk op afstand gewerkt, zodat een scherp uurtarief kan worden gehanteerd. Veel zaken kunnen immers via email of telefonisch behandeld worden. Vanzelfsprekend is het mogelijk om een afspraak te maken op mijn kantoor. Naast een aantrekkelijk uurtarief is het in veel gevallen ook mogelijk een vaste prijsafspraak te maken, zodat u in Uden niet wordt overvallen door hoge rekeningen achteraf.

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag of probleem? Neem dan in Uden contact op met Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt de jurist arbeidsrecht in Uden o.a. inschakelen voor:

∎ Arbeidsconflict ∎ Arbeidscontract ∎ Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd ∎ Arbeidsrecht Uden ∎ Beëindigingsovereenkomst ∎ Concurrentiebeding ∎ Juridisch advies Uden ∎ Ontslag ∎ Ontslag met wederzijds goedvinden ∎ Ontslag op staande voet ∎ Ontslag tijdens ziekte ∎ Ontslag overeenkomst ∎ Ontslag regeling ∎ Reorganisatie ∎ vaststellingsovereenkomst ∎ Wettelijke opzegtermijn ∎ Ziek uit dienst

 

Show Comments