Jurist arbeidsrecht Veldhoven

Home » Jurist arbeidsrecht Veldhoven

Arbeidsrecht en ontslagbegeleiding in de breedste zin van het woord

De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft de laatste jaren voor grote veranderingen gezorgd in het arbeidsrecht. Dat biedt werknemers en werkgevers zowel voor- als nadelen. Indien zich problemen voordoen op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht kunt u als inwoner van Veldhoven de betaalbare arbeidsjurist inschakelen.

Betaalbare Arbeidsjurist Veldhoven houdt zich bezig met het arbeidsrecht en ontslagbegeleiding in de breedste zin van het woord. Door enkel deze facetten van het recht te behandelen is de kennis van het arbeidsrecht paraat en up-to-date. Daarnaast is de kracht van Betaalbare Arbeidsjurist Veldhoven om complexe juridische vragen en problemen, te vertalen naar heldere en begrijpelijke taal.

Zo kan Betaalbare Arbeidsjurist Veldhoven u adviseren over uw arbeidsovereenkomst en de van toepassing zijnde cao. Ook kan Betaalbare Arbeidsjurist Veldhoven u begeleiden en vertegenwoordigen bij (dreigend) ontslag. Is er een geschil, en komen partijen er samen niet uit? Dan gaan we een procedure bij de kantonrechter of het UWV niet uit de weg.

Aantrekkelijk uurtarief en mogelijkheid vaste prijsafspraak te maken

Samen bepalen we de koers waar u zich prettig bij voelt. U kunt er op vertrouwen dat er alles aan gedaan zal worden, om voor u het meest gunstige resultaat te realiseren. We verliezen daarbij ons doel niet uit het oog. Er wordt voornamelijk op afstand gewerkt, zodat een scherp uurtarief kan worden gehanteerd. Veel zaken kunnen immers via email of telefonisch behandeld worden. Vanzelfsprekend is het mogelijk om een afspraak te maken op mijn kantoor. Naast een aantrekkelijk uurtarief is het in veel gevallen ook mogelijk een vaste prijsafspraak te maken, zodat u in Veldhoven niet wordt overvallen door hoge rekeningen achteraf.

Heeft u een arbeidsrechtelijke vraag of probleem? Neem dan in Veldhoven contact op met Betaalbare Arbeidsjurist. U kunt een email sturen met daarin uw contactgegevens en een korte beschrijving van uw vraag of probleem, waarna zo spoedig mogelijk contact met u zal worden opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt de jurist arbeidsrecht in Veldhoven o.a. inschakelen voor:

∎ Arbeidsconflict ∎ Arbeidscontract ∎ Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd ∎ Arbeidsrecht Veldhoven ∎ Beëindigingsovereenkomst ∎ Concurrentiebeding ∎ Juridisch advies Veldhoven ∎ Ontslag ∎ Ontslag met wederzijds goedvinden ∎ Ontslag op staande voet ∎ Ontslag tijdens ziekte ∎ Ontslag overeenkomst ∎ Ontslag regeling ∎ Reorganisatie ∎ vaststellingsovereenkomst ∎ Wettelijke opzegtermijn ∎ Ziek uit dienst

 

Show Comments