Kantonrechtersformule

Home » Kantonrechtersformule

(OUD) Ontslagvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule

Let op: de kantonrechtersformule is inmiddels vervallen. Denkt u dat u aanspraak kunt maken op een ontslagvergoeding? Lees dan de pagina transitievergoeding of ontslagvergoeding.

Werknemers die via een ontbindingsprocedure bij de rechtbank werden ontslagen hadden vaak recht op een ontslagvergoeding. Omdat er geen regels waren over de hoogte daarvan en dit in de praktijk tot ‘ongelijke behandeling van gelijke gevallen’ leidde, had de Kring van Kantonrechters de “Kantonrechtersformule” ontwikkeld. Voortaan werd de hoogte van de ontslagvergoeding die een werkgever aan de werknemer verschuldigd was, gebaseerd op deze formule.

Kantonrechtersformule, voor wie en hoe hoog?

Ontbindingsvergoeding = A x B x C

A = aantal gewogen dienstjaren
B = beloning
C = correctiefactor

Bovenstaande was in een notendop de vergoeding die werknemers bij een ontbinding via de kantonrechter konden verwachten.  

Kantonrechtersformule wordt transitievergoeding

De kantonrechtersformule was bedacht om meer gelijkheid te krijgen in de hoogte van ontslagvergoedingen bij ontbindingsprocedures. Er was echter nog steeds sprake van ongelijkheid, omdat de werkgever veelal de keuze had de werknemer via de kantonrechter óf met toestemming van het UWV te ontslaan.

Met de hervorming van ons arbeidsrecht in juli 2015 is er een einde gekomen aan de kantonrechtersformule. Deze heeft plaats gemaakt voor de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

Show Comments