Loon en salaris

Home » Loon en salaris

De vergoeding voor arbeid; loon

Loon is de vergoeding die een werkgever aan zijn werknemer betaalt als tegenprestatie voor bedongen arbeid. Wat is nu precies “loon”? Het arbeidsrecht kent geen eenduidige definitie van het begrip loon. Om het nog lastiger te maken. Verschillende wetten kennen verschillende definities van het begrip loon. Salaris kan voor een werknemer bestaan uit onder andere het uurloon, vakantietoeslag, overwerkvergoeding, een dertiende maand en bonussen.

Bruto / netto loon

Het salaris dat wordt overeengekomen in een arbeidsovereenkomst is meestal het brutoloon. We kennen ook secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het gebruik mogen maken van een auto van de zaak of een fitnessabonnement.

Loon te laat betaald, de loonvordering

Vaak wordt in een arbeidsovereenkomst afgesproken op welk moment de werkgever het salaris uitbetaalt. De meeste werknemers ontvangen eens per maand of per vier weken het salaris. Het komt voor, dat een werkgever het salaris te laat betaalt. De werknemer kan dan recht hebben op verhoging van zijn salaris. De ‘wettelijke verhoging’ en de wettelijke rente.

Wanneer uw werkgever het salaris (nog) niet betaalt, dient u de werkgever eerst te sommeren dit alsnog te doen voordat u een loonvordering indient bij de kantonrechter.

Minimumloon 2016

Tweemaal per jaar (in januari en juli) stelt de regering het minimumloon vast voor werknemers vanaf de leeftijd van 23 jaar. De minimumlonen gelden voor een volledige werkweek. Let op: de wet minimumloon hanteert een andere definitie voor loon dan die vaak in arbeidsovereenkomsten wordt gebruikt. 

Show Comments