Onredelijk ontslag

Home » Onredelijk ontslag

Heeft u te maken met onredelijk ontslag?

De kennelijk onredelijk ontslag procedures hebben zijn beste tijd gehad in arbeidsland met inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid. Deze procedures werden onder het oude ontslagrecht zeer veel gevoerd indien de arbeidsovereenkomst door de werkgever was opgezegd zonder dat de werknemer een (afdoende) ontslagvergoeding kreeg. De werknemer kon na het ontslag een kennelijk onredelijk ontslag procedure starten bij de rechtbank om een schadevergoeding te eisen.

Wat is kennelijk onredelijk ontslag?

Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding moest het gegeven ontslag aan de werknemer “kennelijk onredelijk” zijn. Hiermee wordt bedoelt dat het voor iedereen duidelijk moet zijn (“kennelijk) dat het ontslag in de gegeven omstandigheden onredelijk was.

Wanneer is er sprake van kennelijk onredelijk ontslag?

Of een ontslag kennelijk onredelijk is, hangt af van de omstandigheden van het geval. In de jurisprudentie is gebleken dat de rechter vaak rekening houdt met de volgende factoren;

 • Leeftijd van de werknemer
 • Aantal jaren dienstverband
 • Motivering van de werkgever voor het ontslag
 • Wijze van functioneren
 • Financiële positie van de werkgever
 • Kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt
 • Door de werkgever (vrijwillig) gegeven ontslagvergoeding aan de werknemer
 • Verwijtbaarheid van de werkgever
 • Verwijtbaarheid van de werknemer
 • (indien van toepassing) arbeidsongeschiktheid van de werknemer, en de reden daarvan
 • Het aanwezig zijn van (ander) passend werk

Gevolgen kennelijk onredelijk ontslag

Oordeelde de Kantonrechter in een voorkomend geval dat het ontslag kennelijk onredelijk was, was hij gerechtigd een schadevergoeding toe te kennen aan de werknemer om de (financiële) gevolgen te verzachten. Over de hoogte van deze schadevergoedingen is zowel in de jurisprudentie als in de literatuur veel te doen geweest.

Uw ontslag onredelijk?

Wilt u weten of u ontslag in de gegeven omstandigheden onredelijk was? Neem contact op met Betaalbare Arbeidsjurist.

Show Comments