Ontbindingsprocedure Kantonrechter

Home » Ontbindingsprocedure Kantonrechter

De ontbindingsprocedure Kantonrechter in het kort

Voor invoering van de Wet Werk en Zekerheid kenden we in Nederland een duaal ontslagsysteem namelijk ontslag met een ontslagvergunning verkregen bij het UWV of ontbinding door kantonrechter. Veel werkgevers kozen de route van het UWV, omdat er dan geen ontslagvergoeding aan de werknemer verschuldigd was. Werknemers, die via de kantonrechter werden ontslagen, hadden vaak recht op een ontbindingsvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule.

Gronden voor ontbinding

Sinds 1 juli 2015 kunnen werkgevers niet meer kiezen of ze naar het UWV of naar de kantonrechter stappen. Het UWV is alleen nog maar bevoegd te handelen wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid van de werknemer die langer dan twee jaar duurt en bij bedrijfseconomische redenen. Voor alle andere ontslaggronden moet een werkgever – als hij geen overeenstemming bereikt met een werknemer over de beëindiging – naar de kantonrechter om de werknemer te ontslaan.

Werkwijze ontbindingsprocedure kantonrechter, de werkwijze

Een werkgever dient een verzoekschrift in bij de kantonrechter. Vervolgens dient de werknemer zich te verweren. De rechter gelast dan een zitting waar beide partijen hun standpunt kunnen weergeven. Vervolgens doet de rechter uitspraak.

Juridische bijstand ontbindingsprocedure kantonrechter

Wilt u uw werknemer ontslaan via de kantonrechter en weet u niet welke route u moet bewandelen. Of bent u werknemer en heeft u advies nodig? Aarzel niet en neem contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl

Show Comments