Ontslag 2016

Home » Ontslag 2016

Juridisch advies ontslag 2016

Wordt u ontslagen en bent u het daar niet mee eens? Laat dan uw ontslag juridisch toetsen. Wellicht mag de werkgever u helemaal niet eens ontslaan en loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door. Of misschien mag de werkgever u wel ontslaan,  maar houdt hij zich niet aan de spelregels. Is er bijvoorbeeld sprake van een opzegtermijn of heeft u recht op een ontslagvergoeding, en zo ja; hoe hoog is die? Zeker nu in 2015 het ontslagrecht vanwege invoering van de Wet Werk en Zekerheid op de schop is gegaan, is het verstandig gedegen juridisch advies in te winnen bij een arbeidsjurist. Het is namelijk goed denkbaar dat ook werkgevers door de bomen het bos niet meer zien!

Ontslag 2016

Hoofdregel van het ontslagrecht 2016 is dat een werkgever de arbeidsovereenkomst met werknemer mag opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsen van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie – al dan niet met behulp van scholing – niet mogelijk of niet redelijk is.

Voorwaarde is wel, dat de werknemer met het ontslag instemt. Alleen in een aantal uitzonderingssituaties is geen instemming van de werknemer nodig, zoals bij het ontslag op staande voet of ontslag tijdens de proeftijd.

Als er geen instemming van de werknemer is en er is ook niet sprake van een uitzonderingssituatie, kan het arbeidscontract alleen worden opgezegd met een vooraf verkregen ontslagvergunning van het UWV of met toestemming van de kantonrechter.

Juridisch advies ontslag 2016

Bent of wordt u ontslagen, en bent u het niet eens met uw ontslag? Neem contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist op telefoonnummer: (0499) 785 053 of stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl

ontslag 2016

Show Comments