Ontslag aanvechten

Home » Ontslag aanvechten

Wilt u uw ontslag aanvechten?

Als een werkgever u wilt ontslaan is het zaak dat ontslag aan te vechten als u het daar niet mee eens bent. Immers, als u met het ontslag instemt is er een kans dat geen WW-uitkering krijgt toegewezen omdat u in dat geval verwijtbaar werkloos bent. Zorg dus bij dreigend ontslag dat u gedegen advies inwint bij een jurist gespecialiseerd in het arbeidsrecht die u kan helpen met ontslag aanvechten.

Hoe kunt u het ontslag aanvechten?

De verweermogelijkheden van de werknemer hangt vaak af van de wijze waarop de werkgever de werknemer wil ontslaan. Als de werkgever bijvoorbeeld een ontbindingsverzoek bij de rechtbank heeft ingediend, moet de werknemer zich bij de rechtbank verweren. Lees hier meer over de ontslagprocedure bij de kantonrechter.

Vraagt de werkgever een ontslagvergunning voor de werknemer aan bij het UWV, dan zal het UWV contact opnemen met de werknemer en ook zijn of haar kant van het verhaal willen horen alvorens een beslissing te nemen. Lees hier meer over de procedure bij het UWV.

De werkgever kan er ook voor kiezen bovengenoemde instanties niet te raadplegen, en in plaats daarvan in onderling overleg met de werknemer te regelen. Dit wordt de beëindiging met wederzijds goedvinden genoemd. Meer informatie over de beëindiging met wederzijds goedvinden kunt u hier vinden.

Hulp ontslag aanvechten

Indien u het ontslag aan wil vechten is het verstandig hulp in te winnen van een jurist met specialisatie arbeidsrecht. In veel gevallen hoeft dat niets te kosten, nu een arbeidsjurist altijd zal proberen de kosten van rechtshulp te verhalen op de werkgever.

Neem contact op met Betaalbare Arbeidsjurist om te zien of we u kunnen helpen met het ontslag aanvechten. Want: samen staat U sterker.

Hulp ontslag aanvechten

Show Comments