Ontslag bij ziekte

Home » Ontslag bij ziekte

Mag dat wel, ontslag bij ziekte?

Een zieke werknemer wordt in het arbeidsrecht een arbeidsongeschikte werknemer genoemd. Zieke werknemers worden door onze arbeidsrechtelijke wetten beschermt. Zo mogen zieke werknemers niet ontslagen worden om de simpele  reden dat ze ziek zijn;  er geldt een zogeheten “opzegverbod bij ziekte”.

Ontslag bij ziekte

Verplichtingen werkgever bij ziekte

De werkgever is verplicht een zieke werknemer te begeleiden bij een terugkeer (reïntegratie) op de werkvloer. Daartoe heeft hij verschillende mogelijkheden. Zo kan de werkgever van de werknemer verlangen dat de werknemer een bedrijfsarts bezoekt. Deze bedrijfsarts beoordeelt of de werknemer volledig of slechts ten dele arbeidsongeschikt is. Oordeelt de bedrijfsarts, dat de werknemer gedeeltelijk weer aan de slag kan gaan, dient de werknemer zich in principe aan het oordeel te conformeren. De werknemer kan wel nog een second opinion aanvragen bij het UWV.

Ontslag bij ziekte, wanneer wel?

Een werkgever mag een zieke werknemer alleen ontslaan indien de reden van het ontslag bij ziekte geen verband houdt met de ziekte van de werknemer. Zo mag de werkgever een werknemer niet ontslaan omdat hij al een maand niet op is komen dagen. Wellicht dat de situatie veranderd als de werknemer al een maand niet op is komen dagen en de werknemer tegelijkertijd stelselmatig weigert een bedrijfsarts te bezoeken; in dat geval is ontslag bij ziekte toch mogelijk. De rechter is degene die in dat geval oordeelt of de zieke werknemer mag worden ontslagen. Na twee jaar ziekte kan de werkgever de werknemer met een ontslagvergunning van het UWV ontslaan.

Ontslag bij ziekte, wat nu?

Heeft uw werkgever plannen om u te ontslaan, maar bent u ziek? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist. Grote kans dat we ontslag kunnen voorkomen! Vul het contactformulier in of stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl

Show Comments