Ontslag met wederzijds goedvinden

Home » Ontslag met wederzijds goedvinden

Hoe wordt ontslag met wederzijds goedvinden geregeld?

Wanneer een werkgever en werknemer samen besluiten dat ze niet verder met elkaar door willen, wordt dat een ‘ontslag met wederzijds goedvinden’ genoemd. Er is dan geen toestemming of goedkeuring van het UWV of de kantonrechter nodig om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De gevolgen van het ontslag worden dan vastgelegd in een “beëindigingsovereenkomst” (ook wel “vaststellingsovereenkomst” genoemd). Hoewel deze vorm van beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de praktijk al jaren veelvuldig wordt toegepast, komt deze wijze van beëindigen pas sinds 2015 voor in ons Burgerlijk Wetboek. De regering heeft met het toevoegen van de beëindigingsovereenkomst aan ons arbeidsrecht de rechten van werknemers willen waarborgen. Zo moeten bij beëindiging met wederzijds goedvinden de afspraken schriftelijk worden vastgelegd en heeft de werknemer een wettelijke bedenktijd.

Juridisch advies ontslag met wederzijds goedvinden

Bij het ontslag met wederzijds goedvinden staat de contractvrijheid voorop. Werkgever en werknemer mogen afspreken wat ze willen. Toch doet een werknemer er verstandig aan juridisch advies in te winnen bij de Betaalbare Arbeidsjurist wanneer hij van zijn werkgever een beëindigingsovereenkomst heeft ontvangen. Op deze manier bent u er van verzekerd dat ál uw rechten worden gewaarborgd. Wist u dat het UWV in een aantal gevallen een WW-uitkering kan weigeren wanneer een werknemer een vaststellingsovereenkomst van de werkgever tekent? Met gedegen arbeidsrecht advies heeft u dus niet alleen een betere onderhandelingspositie ten opzichte van uw werkgever. Een arbeidsrechtsjurist kan u ook adviseren over de gevolgen van het ontslag.

Check mijn beëindigingsovereenkomst!

Heeft uw werkgever aangegeven het ontslag met wederzijds goedvinden te willen regelen of heeft uw werkgever u reeds een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Laat deze overeenkomst dan door een arbeidsjurist toetsen. Uiteraard zal worden geprobeerd de kosten van deze controle op uw werkgever te verhalen..

Beëindigingssovereenkomst al getekend?

U heeft het recht om binnen 2 weken na ondertekening van een vaststellingsovereenkomst terug te komen op uw instemming. Ook wanneer u de vaststellingsovereenkomst al heeft getekend kan het dus zinvol zijn deze juridisch te laten toetsen. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen.

Uw naam (verplicht)

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Uw email (verplicht)

Ik heb een vraag over

Wederzijdse beëindigingBeëindigingsovereenkomst

Uw bericht

Heeft u documenten om mee te sturen? Hier kunt u ze uploaden.

Show Comments