Ontslag op staande voet

Home » Ontslag op staande voet

Wat is precies ontslag op staande voet?

De meest ingrijpende manier van ontslag is ontslag op staande voet, omdat een werknemer per direct wordt ontslagen. Deze vorm van ontslag mag dan ook niet te lichtvaardig worden toegepast door een werkgever. Er moet sprake zijn van een dermate urgente reden dat van een werkgever niet kan worden verwacht, dat hij de arbeidsrelatie met een werknemer laat voortduren.

De wet geeft een aantal voorbeelden van situaties waarin ontslag op staande voet door een werkgever terecht kan zijn. Deze opsomming is niet limitatief. Er zijn andere situaties denkbaar waarin ontslag op staande voet door een werkgever gerechtvaardigd is. Het ontslag moet een werkgever ‘onverwijld’ (op staande voet) aan de werknemer geven onder vermelding van de reden. Doet een werkgever dat niet, dan is het ontslag niet terecht gegeven. Een voorbeeld. Wanneer een werkgever op 23 februari jl. heeft ontdekt dat een werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal, mag de werkgever deze werknemer niet om die reden op 5 mei ontslaan!

Wanneer een werkgever een werknemer op staande voet heeft ontslagen is hij tevens gerechtigd een schadevergoeding te vorderen van de werknemer om de schade te vergoeden die hij lijdt als gevolg van het ontslag. Uiteraard moet het ontslag op staande voet dan wel terecht zijn geweest.

Is ontslag op staande voet terecht gegeven?

De gevolgen van een ontslag op staande voet zijn voor een werknemer groot. De werknemer zit namelijk per direct zonder inkomen. Is het ontslag niet terecht gegeven? Dan kan de werknemer bij de kantonrechter herstel van de arbeidsovereenkomst of een vergoeding vorderen. Deze vergoeding komt boven op de eventuele transitievergoeding en de billijke vergoeding.

Werknemer neemt op staande voet ontslag

Op deze pagina is uitgegaan van het ontslag op initiatief van de werkgever. Minder voorkomend, maar zeker ook mogelijk is het ontslag op staande voet door de werknemer. Ook dan moet er sprake zijn van een dringende reden, waardoor van een werknemer niet verwacht kan worden dat hij / zij de arbeidsovereenkomst voort laat duren.

In de wet staan een aantal gevallen opgesomd, die gezien kunnen worden als “dringende reden” om op staande voet ontslag te nemen. Wanneer de werknemer op staande voet ontslag heeft genomen omdat zijn werkgever verwijtbaar heeft gehandeld, kan hij de rechter verzoeken om hem een (schade)vergoeding toe te kennen. (naast de eventuele transitievergoeding en de billijke vergoeding).

Neem als werknemer niet al te lichtvaardig op staande voet ontslag! Laat u vooraf informeren door een arbeidsrechtjurist.

Juridisch advies ontslag op staande voet

Wilt u weten of uw werkgever u terecht op staande voet heeft ontslagen en / of wilt u het ontslag aanvechten? Misschien staat u vanwege een ernstig incident zelf op het punt om op staande voet ontslag te nemen?

In al deze situaties kunt u voor gedegen advies terecht bij de Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen.

Uw naam (verplicht)

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

Uw email (verplicht)

Ik heb een vraag over

Ontslag op staande voet krijgenOntslag op staande voet nemen

Uw bericht

U heeft hier de mogelijkheid relevante documenten te uploaden, zoals de brief waarin uw werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt.

Uiterlijk binnen twee werkdagen ontvangt u een reactie.

Show Comments