Ontslag tijdens ziekte

Home » Ontslag tijdens ziekte

Mag dat wel, ontslag tijdens ziekte?

Een zieke werknemer wordt in het arbeidsrecht een arbeidsongeschikte werknemer genoemd. Arbeidsongeschikte werknemers worden in ons Burgerlijk Wetboek beschermd. In principe geldt een opzegverbod. Ontslag tijdens ziekte is daarom niet in alle gevallen mogelijk. Zo mogen zieke werknemers niet ontslagen worden, omdát ze ziek zijn. 

Ziek en de bedrijfsarts

Als u vanwege ziekte arbeidsongeschikt bent, dan zult u na enige tijd een uitnodiging ontvangen van de bedrijfsarts om langs te komen. Het doel van de bedrijfsarts is om samen met u te werken aan uw re-integratie op de werkvloer. Hier ligt ook een rol voor de werkgever zelf.

Ontslag tijdens ziekte, wanneer wel?

Wanneer een werknemer korter dan twee jaar arbeidsongeschikt is moet de werkgever de werknemer via de kantonrechter ontslaan. De kantonrechter kijkt in dat geval naar de motivering van de werkgever voor het ontslag. Als de reden voor ontslag de arbeidsongeschiktheid van werknemer is zal de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet ontbinden.

Wanneer een werknemer meer dan twee jaar ziek is, kan zijn werkgever een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen.

Ontslag tijdens ziekte, wat nu?

Bent u ontslagen terwijl u ziek bent? Grote kans dat dit ontslag tijdens ziekte niet rechtsgeldig is. Of stuurt uw werkgever aan op uw ontslag, terwijl u ziek bent? Laat uw rechtspositie beoordelen door een arbeidsrechtjurist. Neem contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist.

ontslag tijdens ziekte

Bent u werkgever ?

Bent u werkgever en heeft u een arbeidsongeschikte werknemer in dienst? Ook u heeft verplichtingen! Zo dient u zich te houden aan de wet Poortwachter. U dient o.a. een plan van aanpak op te stellen. De doelstelling van dit plan is het laten re-integreren van de arbeidsongeschikte werknemer in zijn eigen functie (als dat mogelijk is).

Zoals eerder aangegeven is ontslag bij ziekte in principe niet mogelijk. Echter, als u goede redenen heeft om een zieke werknemer te ontslaan is ontslag tijdens ziekte in sommige gevallen wel mogelijk. Denk hierbij aan de weigering van de arbeidsongeschikte werknemer om mee te werken aan zijn re-integratie. In dat geval kan van een werkgever niet verwacht worden, dat hij deze werknemer nog langer in dienst houdt. Er geldt dus geen absoluut verbod op ontslag tijdens ziekte, zolang de reden van ontslag maar niet de arbeidsongeschiktheid van werknemer zélf is.

Show Comments