Ontslag, wat nu?

Home » Ontslag, wat nu?

U krijgt uw ontslag, wat nu?

Als u wordt ontslagen komt er veel op u af. Wellicht maakt u zich zorgen om de financiën of het vinden van een nieuwe baan. Maar wat moet u doen, als u het niet eens bent met uw ontslag? Welke mogelijkheden heeft u om ontslag te voorkomen? Ontslag, wat nu?

Procedure UWV

Sinds 2015 is een ontslagprocedure bij het UWV alleen nog maar mogelijk bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer of bij bedrijfseconomisch ontslag. De procedure bij het UWV is gebaseerd op het principe ‘hoor en wederhoor’, wat betekent dat zowel werkgever als werknemer worden gehoord. Indien het UWV de ontslagvergunning verleent, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met de werknemer opzeggen. Verleent het UWV de ontslagvergunning niet, loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door. Het voeren van gedegen juridisch verweer bij de procedure UWV is dan ook erg belangrijk.

Ontslagprocedure rechtbank

De rechtbank is bevoegd kennis te nemen van alle ontslagzaken waarin het UWV niet bevoegd is. De rechtbank kan de arbeidsovereenkomst ontbinden indien hij ervan overtuigd is dat niet van de werkgever gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst met werknemer nog langer voort te laten duren. Bent u het niet eens met de ontslagreden van uw werkgever? Dan is het voeren van gedegen juridisch verweer ook hier erg belangrijk.

Toch ontslag, wat nu? De ontslagvergoeding

Als ontslag onvermijdelijk is, kunt u wellicht aanspraak maken op de transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de transitie van werk naar werk te vergemakkelijken. Daarnaast kunt u bij de rechtbank een aanvullende vergoeding eisen indien de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld ten aanzien van uw ontslag.

Ontslag, wat nu?

Wordt u ontslagen en u bent het daar niet mee eens? Uw werkgever heeft vaker met dit ontslag-bijltje gehakt. Als werknemer staat u er vaak alleen voor, zónder op de hoogte te zijn van uw rechten. Het is dan ook belangrijk tijdig juridische hulp in te schakelen.

Wat kan Betaalbare Arbeidsjurist voor u betekenen?

Op basis van uw vraag of behoefte stellen we een stappenplan op. Samen benaderen we uw werkgever met als doel het voorkomen van ontslag, of het bereiken van de meest gunstige ontslagregeling. Als dat niet tot het gewenst resultaat leidt, kunnen we in overleg naar de kantonrechter.

Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in.

Samen staat ú sterker!

Show Comments