Ontslagen, wat nu?

Home » Ontslagen, wat nu?

Ontslagen, wat nu? Wat kunt u nog doen?

U bent ontslagen en u bent het hier niet mee eens. U kunt het ontslag aanvechten bij de kantonrechter of het UWV. Wellicht kunt u het ontslag voorkomen, of heeft u recht op een aanvullende vergoeding. Misschien heeft u er geen idee van, waar u recht op heeft – terwijl dat wél heel belangrijk is. Ontslagen, wat nu?

Ontslagprocedure UWV

Vanaf juli 2015 is een ontslagprocedure via het UWV alleen nog maar mogelijk bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan twee jaar) of bij bedrijfseconomisch ontslag. Als het UWV de ontslagvergunning verleend, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Indien u het niet eens bent met dit ontslag, kunt u dit aanvechten bij de kantonrechter.

Ontslagprocedure rechtbank

Vanaf juli 2015 lopen bijna alle ontslagprocedures bij de kantonrechter. De rechtbank is bevoegd in alle gevallen waar het UWV niet bevoegd is. Daarnaast is de rechtbank bevoegd bij tijdelijke contracten zonder de mogelijkheid van tussentijdse opzegging en als het UWV ten onrechte een ontslagvergunning heeft verleend, en de werkgever desondanks uw arbeidsovereenkomst heeft opgezegd.

Als u het niet eens bent met het ontslag, kunt u dit bij de kantonrechter aangeven; het laten voeren van een gedegen inhoudelijk verweer door een arbeidsrecht jurist is dan ook erg belangrijk.

ontslagen, wat nu

Ontslagvergoeding

Wellicht heeft u bij ontslag recht op een transitievergoeding. Daarnaast is het mogelijk om bij de rechtbank een aanvullende vergoeding te eisen, indien uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld ten aanzien van het ontslag. Deze vergoeding kan de rechter toekennen bovenop de transitievergoeding.

Ontslagen, wat nu?

Wordt u ontslagen en u bent het daar niet mee eens? Neem dan contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist. Uw werkgever heeft vaker met dit ontslag-bijltje gehakt, en als werknemer staat u er vaak alleen voor, terwijl een ontslagzaak kan staan of vallen met wát u als werknemer wannéér zegt. Het is dan ook belangrijk tijdig juridische hulp in te schakelen.

Aankomend ontslag: do’s & don’ts

Veelal ‘voelen’ werknemers het aankomen dat de werkgever ze gaat ontslaan. Op dat moment kan het lastig zijn om samen te blijven werken. Als werknemer zijnde kan er van alles door u heen gaan; u maakt zich zorgen om de huur of hypotheek, en misschien bent u wel gewoon boos vanwege het onrecht dat u wordt aangedaan.

Ontslagen, wat nu? Hier enkele belangrijke tips:

  • Teken niets! Ga nooit zomaar ergens mee akkoord zélfs al lijkt het ontslagvoorstel nog zo mooi te zijn. Laat u ook niet onder druk zetten om iets te ondertekenen.
  • Houd uw emoties onder controle. Natuurlijk brengt het ontslag spanningen met zich mee, maar probeer redelijk te blijven; een slechte verstandhouding met uw werkgever kan in uw nadeel werken.
  • Laat u niet uit de tent lokken. Laat een Arbeidsjurist de communicatie overnemen, zodat u niet de verkeerde dingen kan (toe)zeggen.
  • Wil de werkgever mondeling met u in gesprek gaan over het ontslag? Neem een afwachtende houding aan en vraag vervolgens of hij alles op papier wil zetten. Geef aan dat u er nog op terug komt.

Ontslagen, wat nu? Wat kan Betaalbare Arbeidsjurist voor u betekenen?

Op basis van uw vraag of behoefte stellen we een stappenplan op. Samen benaderen we uw werkgever met als doel het voorkomen van ontslag, of het bereiken van de meest gunstige ontslagregeling. Als dat niet tot het gewenst resultaat leidt, kunnen we in overleg met u alsnog naar de kantonrechter. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier

Samen staat ú sterker!

Show Comments