Ontslagen worden

Home » Ontslagen worden

Wanneer mag een werknemer ontslagen worden?

Het zal je maar overkomen: je raakt je vaste inkomen kwijt doordat je bent ontslagen. Indien je het werk toch al niet leuk meer vond of je hebt een nieuwe baan op het oog, ben je misschien geneigd met het ontslag in te stemmen, maar wat als daar geen sprake van is? Wanneer de werknemer met het ontslag instemt, is het ontslag zonder meer te regelen, en dat is ook logisch. Maar wat moet een werknemer doen als hij of zij het niet eens is met het ontslag, wat moet een werknemer doen als hij of zij het niet eens is met de reden die de werkgever opgeeft? 

Wilt u niet ontslagen worden?

Een ontslag is enkel rechtsgeldig als de ontslagwet in acht is genomen. Indien de werknemer niet instemt met ontslag dient een ontslagverzoek aan de rechtbank of het UWV voorgelegd te worden. Dit is de ontslagbescherming voor werknemers. Deze preventieve toetsing (toetsing vooraf) beschermt werknemers tegen onredelijk ontslag. Schakel een jurist arbeidsrecht in die u kan helpen indien u niet wilt ontslagen worden. Een jurist arbeidsrecht kan u helpen bij het opstellen van een gedegen verweer.

Binnenkort ontslagen worden?

Aarzel niet en neem contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in.

Show Comments