Ontslagregeling

Home » Ontslagregeling

Bent u benaderd voor een ontslagregeling?

Indien de werknemer een werknemer wil ontslaan kan dat op verschillende manieren. De werkgever kan voor de werknemer een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV, hem op staande voet ontslaan, een ontbindingsprocedure starten bij de kantonrechter, of direct de werknemer benaderen om te zien of hij open staat voor een ontslagregeling. Deze beëindigingswijze van het dienstverband noemen we “beëindiging met wederzijds goedvinden”.

Wat te doen bij aanbod ontslagregeling?

Wordt de werknemer door de werkgever benaderd om mee te werken aan ontslag, kan hij toestemmen of juist niet. In géén geval kan de werknemer worden verplicht om mee te werken aan zijn ontslag.

Het staat de werknemer vrij om te onderhandelen over zijn ontslagregeling. De werknemer dient zich wel te bedenken dat sommige wettelijke bepalingen bij wederzijdse beëindiging niet gelden, zoals het opzegverbod bij ziekte, de geldende opzegtermijn en transitievergoeding. Het is daarom van belang tijdig een jurist arbeidsrecht in te schakelen, die u kan helpen met een ontslagregeling die recht doet aan uw situatie.

Aanbod ontslagregeling al geaccepteerd?

De gemaakte afspraken over beëindiging van het dienstverband worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (of: beëindigingsovereenkomst) en door de werknemer en werkgever ondertekend. De werknemer heeft daarna het wettelijk recht om binnen twee weken na de ondertekening van dit contract, terug te komen op zijn handtekening. Heeft u dus in de afgelopen twee weken een vaststellingsovereenkomst ondertekend, en wilt u op de instemming terugkomen? Neem contact op met Betaalbare Arbeidsjurist, en vraag naar de mogelijkheden.

Betaalbare Arbeidsjurist voor advies ontslagregeling

Voor al uw vragen over ontslag, ontslagregeling en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen kunt u contact opnemen met Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl (of vul uw contactgegevens in op deze pagina).

beëindiging wederzijds goedvinden; ontslagregeling

Show Comments