Ontslagvergoeding berekenen

Home » Ontslagvergoeding berekenen

De hoogte van de ontslagvergoeding berekenen

We kennen twee soorten ontslagvergoedingen in Nederland; de transitievergoeding en de billijke vergoeding. De transitievergoeding is de werkgever de werknemer verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en het dienstverband op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet. De billijke vergoeding kan door de kantonrechter worden toegewezen indien in rechte vast komt te staan dat de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen ten opzichte van de werknemer.

Billijke vergoeding; hoogte ontslagvergoeding berekenen

De hoogte van de billijke vergoeding is niet wettelijke geregeld. Het is aan de Kantonrechter om in een individueel geval te beoordelen, welke vergoeding hij billijk acht. De billijke vergoeding als ontslagvergoeding is in 2015 geïntroduceerd, in de jurisprudentie zijn dan ook nog geen richtlijnen over de hoogte van de billijke vergoeding te ontdekken.

Transitievergoeding; hoogte ontslagvergoeding berekenen

De hoogte van de transitievergoeding is, in tegenstelling tot de billijke vergoeding, wel wettelijke geregeld. De hoofdregel is, dat de werknemer recht heeft op een derde van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren en de helft van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar na het tiende dienstjaar. Op de hoofdregel zijn uitzonderingen mogelijk. Ook is er overgangsrecht van toepassing verklaard, bijvoorbeeld voor de kleine werkgever.

Vragen over de hoogte van de ontslagvergoeding

Voor vragen over ontslagvergoeding berekenen kunt u terecht bij de Betaalbare Arbeidsjurist  en stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.

Kantonrechtersformule

Voor invoering van de Wet werk en Zekerheid pasten kantonrechters in ontbindingsprocedure een formule toe om de ontslagvergoeding te berekenen: de kantonrechtersformule.

Kantonrechtersformule:
Ontslagvergoeding = A x B x C

Waarbij:
A staat voor het Aantal gewogen dienstjaren
B staat voor de Beloning per maand
C staat voor de Correctiefactor

Sinds 2015 hanteren kantonrechters niet meer de kantonrechtersformule maar de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

Show Comments