Ontslagvergoeding

Home » Ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding; de transitievergoeding en de billijke vergoeding

Vóór de hervorming van het ontslagrecht in 2015 waren er voor werknemers in Nederland grote verschillen op het gebied van ontslagvergoedingen. Voor een deel werd dat veroorzaakt door de procedure die een werkgever koos om een werknemer te ontslaan. Zo had een werknemer die ontslagen werd met toestemming van het UWV geen recht op een ontslagvergoeding, behalve als hij het ontslag met succes aanvocht bij de rechtbank. Werknemers die door middel van een ontbindingsprocedure bij de rechtbank werden ontslagen waren bijna altijd verzekerd van een ontslagvergoeding.

De regering heeft met invoering van de Wet Werk en Zekerheid het ontslagrecht hervormt. Doel van deze wet was onder andere om meer zekerheid te verschaffen voor werknemers en de ongelijkheid tussen de verschillende ontslagprocedures weg te nemen. Voortaan hebben werkgevers niet meer de keuze tussen het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV of het starten van een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter. In deze wet staat de te nemen ontslagroute beschreven.

TRANSITIEVERGOEDING

Een werkgever is na een tweejarig dienstverband aan een werknemer een transitievergoeding verschuldigd om de transitie van werk-naar-werk te versnellen. Deze transitievergoeding is een werkgever altijd aan een werknemer verschuldigd. Het doet er niet meer toe of de ontslagvergunning verkregen is van het UWV of via een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter.

Lees hier meer over de transitievergoeding.

BILLIJKE VERGOEDING

De ‘billijke vergoeding’ is een extra vergoeding (boven op de transitievergoeding) die een werknemer kan vorderen bij de rechter, indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van werkgever. Er zijn geen wettelijke regels over de hoogte van deze vergoeding. De regering heeft aangegeven dat deze vergoeding niet vaak moet worden toegewezen.

Lees hier meer over de billijke vergoeding

Juridisch advies ontslagvergoeding

Heeft u vragen over uw ontslag, de hoogte van uw ontslagvergoeding of de uitbetaling daarvan? Neem dan contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist en stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl U kunt ook het contactformulier invullen.

Ontslagvergoedingen (vervallen)

Met de invoering van de transitievergoeding en billijke vergoeding zijn de kantonrechtersformule en de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag komen te vervallen.

Kantonrechtersformule

Een werkgever die bij de rechtbank een arbeidsovereenkomst met zijn werknemer wilde ontbinden, werd veelal veroordeeld tot het voldoen van een ontbindingsvergoeding. Ook wel de “kantonrechtersformule” genoemd. De kantonrechtersformule is een formule waarbij het aantal dienstjaren, de leeftijd van de werknemer en het bruto maandsalaris werden meegewogen. De Kantonrechtersformule had ongewenste effecten. Zo bleek het erg prijzig voor werkgevers om oudere werknemers te ontslaan. Oudere werknemers bleken zelf ook minder bereid een andere baan te zoeken, omdat zij reeds opgebouwde rechten niet wilde prijsgeven..

Lees hier meer over de kantonrechtersformule.

Schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag

Wanneer een werknemer werd ontslagen, nadat de werkgever met succes een ontslagvergunning bij het UWV had aangevraagd wilde dat niet perse zeggen dat het ontslag ook terecht was gegeven. De werknemer kon via een “kennelijk onredelijk ontslagprocedure” het ontslag aanvechten. Oordeelde de rechter dat het ontslag niet terecht was dan kreeg een werknemer veelal een schadevergoeding toegewezen. Lang is in de rechtspraak onduidelijk geweest wat nu precies ‘de schade’ ís die een werknemer zou lijden na ontslag. De hoogte van de schadevergoedingen die werden toegewezen verschilden daardoor enorm..

Lees hier meer over de schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag.

 

Show Comments