Ontslagvergunning UWV

Home » Ontslagvergunning UWV

Wordt u ontslagen met ontslagvergunning UWV?

Een ontslagvergunning dient een werkgever aan te vragen bij het UWV. Sinds juli 2015 kan een werkgever nog maar voor twee ontslaggronden een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer langer dan twee jaar en bij bedrijfseconomisch ontslag. De opzegging met ontslagvergunning UWV hoeft niet getoetst te worden door een kantonrechter.

Rechten werknemer beëindiging met ontslagvergunning UWV

De rechten van werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst met een ontslagvergunning is opgezegd zijn verbeterd. Tegenwoordig hebben ook zij recht op een ontslagvergoeding: de transitievergoeding.

Procedure ontslagvergunning UWV

Een werkgever vraagt schriftelijk een ontslagvergunning aan bij het UWV. De betreffende werknemer krijgt vervolgens een kopie van deze aanvraag en dient zich daarop te verweren. Daarna neemt het UWV een beslissing. De ontslagvergunning wordt afgegeven of niet.

Juridisch advies

Bent u ontslagen en twijfelt u of dat wel terecht is? Moet u verweer voeren, maar u weet niet hoe? Vraag juridisch advies aan uw Betaalbare Arbeidsjurist of laat de Arbeidsjurist namens u verweer voeren. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier

Show Comments