Opzegtermijn

Home » Opzegtermijn

Termijnen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen: de “opzegtermijn”

Wanneer een werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt moet er een “opzegtermijn” in acht worden genomen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, zoals bij het ontslag op staande voet, ontslag tijdens de proeftijd en soms bij de wederzijdse beëindiging. De termijn die een werkgever moet aanhouden verschilt vaak van de termijn van een werknemer. De dag waartegen opgezegd dient te worden is in de regel de laatste dag van de maand.

Opzegtermijn van de werknemer

De hoofdregel is, dat een werknemer een termijn van één maand in acht dient te nemen. Van deze hoofdregel kan schriftelijk worden afgeweken. Men mag de opzegtermijn van een werknemer ten alle tijden schriftelijk verkorten. Als men de opzegtermijn van een werknemer wil verlengen gelden er beperkingen.

Opzegtermijn van de werkgever

Wanneer er schriftelijk in de cao of arbeidsovereenkomst niets is afgesproken over de opzegtermijn, gelden de opzegtermijnen die voortvloeien uit de wet. De termijn voor de werkgever hangt af van de duur van het dienstverband van een werknemer. Op deze hoofdregels gelden (zoals vaak in het recht) uitzonderingen. Zo mag een werkgever die een ontslagvergunning heeft gekregen van het UWV de opzeg termijn verkorten met de duur van de behandeltijd door het UWV.

Vragen over de opzegtermijn?

Twijfelt u ondanks bovenstaande informatie over de termijn voor opzegging die u in acht moet nemen? Of bent u van mening, dat uw werkgever niet de juiste termijn heeft gehanteerd? Neem dan contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier

Show Comments

One thought on “Opzegtermijn

 1. Dave Schiedon  |  

  Beste, heer, mevrouw,

  Ik heb een vaststellingsovereenkomst ontvangen. Ik werk bij Rabobank. Ik heb een aantal vragen en zou me graag laten informeren / adviseren. Kunt u mij mogelijk vandaag benaderen op 06-130 69 778.

  Bij voorbaat dank.

  Met vriendelijke groet,
  Dave Schiedon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *