Overlijden van de werknemer

Home » Overlijden van de werknemer

Arbeidsrechtelijke gevolgen overlijden van de werknemer

Een arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat een werknemer komt te overlijden.

Om een arbeidsrelatie op basis van een arbeidsovereenkomst te hebben moet men aan verschillende kenmerken voldoen te weten:

➢ Er moet sprake zijn van een gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer

➢ Er moet sprake zijn van een tegenprestatie voor bedongen arbeid

➢ De arbeid moet persoonlijk worden verricht.

Het overlijden van een werknemer betekent dat de arbeidsrelatie ophoudt te bestaan, omdat de arbeid persoonlijk dient te worden verricht.

overlijden van de werknemer

Show Comments