Rechten en plichten werknemer

Home » Rechten en plichten werknemer

Welke rechten en plichten werknemer zijn er?

Uw werkgever vraagt u over te werken, bent u daartoe verplicht? U wilt graag drie weken aaneen gesloten vakantie, heeft u daar recht op? U bent verkoopmedewerker, mag de werkgever u een week als monteur inzetten? Dit zijn zomaar vragen die u als werknemer kunt hebben, en waar u zo even niet het antwoord op weet.

De rechten en plichten die een werknemer heeft zijn vastgelegd in de (arbeidsrechtelijke) wetten, van toepassing zijnde cao en de individuele arbeidsovereenkomst. Daarnaast bent u zich volgens artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek verplicht te gedragen als ‘goed werknemer’, een weinig concreet begrip.

Het gaat te ver in deze bijdrage alle rechten en plichten werknemers uit de wet toe te lichten maar hieronder kunt u een aantal voorbeelden vinden:

Rechten en plichten werknemers

  • Werknemers hebben recht op loon.
  • Ook hebben werknemers recht op een gedetailleerde specificatie van het salaris (salarisstrook)
  • Werknemers hebben recht op vakantie. Het minimum aantal vakantiedagen is vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week.
  • Werknemers hebben minimaal recht op 8 % vakantiegeld.
  • Zoals eerder vermeld is een werknemer verplicht zich te gedragen als ‘goed werknemer’, maar betekent dat? Dat hangt af van de omstandigheden. Als een werkgever incidenteel vraagt over te werken, is dat niet onredelijk. Het kan ook betekenen dat je incidenteel op een andere locatie moet werken.
  • De werknemer die arbeidsongeschikt is, is verplicht redelijke verzuimvoorschriften van de werkgever op te volgen.

Vraag over rechten en plichten werknemer?

Neem contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier

Samen staat ú sterker!

Show Comments