Reorganisatie

Home » Reorganisatie

Gaat uw bedrijf een reorganisatie in?

De afgelopen jaren hebben bedrijven vanwege de economische crisis massaal gereorganiseerd om een dreigend faillissement af te wenden. Dit heeft voor het personeelsbestand consequenties; opeens staat de baan van iedereen – ook degene die goed functioneren – op de tocht, of toch niet? Kan een werkgever willekeurig werknemers ontslaan vanwege de reorganisatie, wat zijn de spelregels?

Procedure reorganisatie ontslag

De werkgever die een deel van zijn personeel wil ontslaan vanwege de reorganisatie, moet voor deze werknemers een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. De werkgever dient te bewijzen dat er een bedrijfseconomische noodzaak is om het bedrijf te reorganiseren door bijvoorbeeld financiële gegevens te overleggen. De werkgever mag niet zelf kiezen welke werknemers hij voor ontslag voordraagt, hij moet het afspiegelingsbeginsel toepassen.

Bezwaar maken tegen ontslag vanwege reorganisatie

Voordat het UWV een beslissing neemt op het verzoek van de werkgever, wordt de werknemer gehoord. Dit is het moment om bezwaar te maken tegen het ontslag. Heeft de werkgever het afspiegelingsbeginsel wel juist toegepast, is er sprake van collectief ontslag, zijn er andere redenen waarom de ontslagvergunning niet zou moeten worden verleend?

Hulp bij bezwaar maken ontslag

Heeft u hulp nodig bij het indienen van bezwaar bij het UWV? Neem een arbeidsrecht jurist in de hand die u kan helpen. Neem contact op met Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

Show Comments