Schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag

Home » Schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag

(OUD) Ontslagvergoedingen; de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Vóór invoering van de Wet Werk en Zekerheid bestonden er in Nederland grote verschillen tussen de ontslagvergoedingen waar werknemers recht op hadden. De procedure die werkgevers kozen om werknemers te ontslaan waren van grote invloed op de rechten die zij hadden. Zo had een werknemer die ontslagen werd met toestemming van het UWV geen recht op een ontslagvergoeding, behalve als hij het ontslag met succes aanvocht via een ‘kennelijk onredelijk ontslagprocedure’ bij de rechter. Werknemers die echter via een ontbindingsprocedure bij de rechtbank werden ontslagen, waren bijna altijd verzekerd van een ontbindingsvergoeding.

Kennelijk onredelijk ontslag procedure

Werknemers die zijn ontslagen met toestemming van het UWV (de werkgever is in het bezit van een ontslagvergunning) en die vinden dat het ontslag onterecht of onrechtmatig is gegeven, kunnen een kennelijk onredelijk ontslag procedure starten bij de rechter met het verzoek de arbeidsovereenkomst te herstellen of een schadevergoeding te krijgen.

Een werknemer kon dit bijvoorbeeld doen als de werkgever een ontslagvergunning had aangevraagd wegens disfunctioneren van een werknemer, terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van disfunctioneren maar van ziekte aan de zijde van werknemer.

Schadevergoeding kennelijk onredelijk ontslag

Oordeelde de rechter dat het ontslag van de werknemer inderdaad ‘kennelijk onredelijk’ was, dan moest de werkgever de geleden schade van de werknemer vergoeden. Lang is in de rechtspraak onduidelijk geweest wat nu precies ‘de schade’ ís die een werknemer leed na een ontslag. De hoogte van de schadevergoedingen die werden toegewezen verschilden enorm.

Schadevergoeding wordt transitievergoeding

Met invoering van de transitievergoeding en de billijke vergoeding is een einde gekomen aan de schadevergoeding bij het kennelijk onredelijk ontslag (en ook aan de ontbindingsvergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule).

Show Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *