s

Tag Archives: allocatie functie

Ketenregeling

Per juli 2015 is de ketenregeling verkort. De regel was dat de werkgever en werknemer drie contracten in maximaal drie jaar tijd overeen mochten komen, de ketenregeling wordt onderbroken bij een tussenpoos van minimaal drie maanden. Dat is niet meer; tegenwoordig mag je nog maar drie contracten in maximaal twee jaar tijd afspreken en de ketenregeling wordt onderbroken bij een tussenpoos van minimaal zes maanden.

Werkgevers proberen nog al eens om die regels te omzeilen, door werknemers door een derde in te laten huren, bijvoorbeeld een uitzendbureau.

Op 1 mei 2015 oordeelde de kantonrechter onverbiddelijk, dat er geen sprake kan zijn van beëindiging van een arbeidsovereenkomst van rechtswege, als de constructie die werkgever had bedacht (drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, daarna meerdere uitzendovereenkomsten) gekozen is om de werking van het artikel 7:668a BW (de ketenregeling) te omzeilen.