s

Tag Archives: arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

PROEFTIJD

Wel-of-geen-rechtsgeldige-opzegging-tijdens-proeftijd

Wel of geen rechtsgeldige opzegging tijdens proeftijd?

Een werkgever en een werknemer komen overeen dat werknemer bij werkgever in dienst treedt voor de duur van 6 maanden, waarbij de eerste maand als proeftijd geldt. Dertig dagen later zegt de werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werknemer op omdat het slecht gaat met het bedrijf. De werknemer is het met de opzegging niet mee eens.

Kon de werkgever in dit geval rechtsgeldig opzeggen?

“Nee”, antwoordde de kantonrechter Utrecht op 13 mei 2015 (ECLI:NL:RBMNE:2015:3460): er mag alleen een proeftijdbeding overeengekomen worden, indien de arbeidsovereenkomst minstens zes maanden duurt. In dit geval had de werkgever voor een rechtsgeldig ontslag naar het UWV gemoeten om een ontslagvergunning voor de werknemer aan te vragen.

En verder…?

Nu de arbeidsovereenkomst niet opgezegd had mogen worden, wordt de werkgever veroordeeld om het loon met terugwerkende kracht aan de werknemer te voldoen. Tevens veroordeelt de kantonrechter de werkgever om de werknemer weer tot de werkvloer toe te laten, zodat hij zijn werkzaamheden kan blijven verrichten.

Aanzegverplichting

AanzegverplichtingNieuw in ons Burgerlijk Wetboek (sinds 1 januari 2015) is de aanzegverplichting arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Dit wetsartikel betekent voor werknemers, dat ze eerder duidelijkheid krijgen over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

De werkgever moet minimaal een maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst, de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten daarvan, en zo ja: onder welke voorwaarden. Doet de werkgever dit niet, is hij een vergoeding verschuldigd ter hoogte van één maandsalaris. Als de werkgever te laat deze mededeling doet, is hij een maandsalaris na rato verschuldigd.

Aanzegverplichting in de rechtspraak

De eerste rechterlijke uitspraken over de aanzegverplichting rollen langzaam binnen. Wat blijkt? Zelfs als de werknemer op de zitting ten overstaan van de Kantonrechter toegeeft, dat hij door werkgever mondeling was geïnformeerd (dus niet schriftelijk), is de werkgever volgens de Kantonrechter de “aanzegvergoeding” verschuldigd. De rechter is dus streng!  

Kantonrechter Rotterdam 5 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:3883

Ketenregeling

Per juli 2015 is de ketenregeling verkort. De regel was dat de werkgever en werknemer drie contracten in maximaal drie jaar tijd overeen mochten komen, de ketenregeling wordt onderbroken bij een tussenpoos van minimaal drie maanden. Dat is niet meer; tegenwoordig mag je nog maar drie contracten in maximaal twee jaar tijd afspreken en de ketenregeling wordt onderbroken bij een tussenpoos van minimaal zes maanden.

Werkgevers proberen nog al eens om die regels te omzeilen, door werknemers door een derde in te laten huren, bijvoorbeeld een uitzendbureau.

Op 1 mei 2015 oordeelde de kantonrechter onverbiddelijk, dat er geen sprake kan zijn van beëindiging van een arbeidsovereenkomst van rechtswege, als de constructie die werkgever had bedacht (drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, daarna meerdere uitzendovereenkomsten) gekozen is om de werking van het artikel 7:668a BW (de ketenregeling) te omzeilen.