s

Tag Archives: beëindiging van rechtswege

De leerovereenkomst als ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomsten worden vaak afgesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het einde van de arbeidsovereenkomst is dan bepaalbaar; het is voor iedereen duidelijk wanneer (op welke dag, of na welk project) deze eindigt. Soms worden er in arbeidsovereenkomsten ook ontbindende voorwaarden overeengekomen.

De leerovereenkomst als ontbindende voorwaarde arbeidsovereenkomst

Zulks was het geval bij een leerling die in het kader van zijn opleiding tot monteur een arbeidsovereenkomst was aangegaan met een Installatiebedrijf. In de arbeidsovereenkomst van de leerling stond onder andere vermeld, “aan dit contract is onlosmakelijk een leerovereenkomst (red.; tussen school en leerling) van toepassing. Bij het beëindigen van de leerovereenkomst vervalt ook dit contract.”

leerovereenkomstOp enig moment stopt deze leerling met zijn opleiding maar verzuimd zijn werkgever hiervan op de hoogte te stellen. Vervolgens wordt de leerling ziek. Het Installatiebedrijf roept de leerling op voor een gesprek op kantoor om zijn re-integratie te bespreken, en komt er dan achter dat deze leerling al maanden eerder van de opleiding is uitgeschreven. Het Installatiebedrijf beëindigt per direct het dienstverband van de leerling. De leerling stapt naar de rechtbank en verzoekt primair de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen en het Installatiebedrijf te veroordelen tot betaling van loon, vakantiegeld en overige emolumenten. Tevens verzoekt de leerling wedertewerkstelling bij het installatiebedrijf.

Geldig beroep op ontbindende voorwaarde arbeidsovereenkomst?

De kantonrechter die het verzoek van de werknemer behandeld, oordeelt in lijn met eerdere jurisprudentie dat voor een geslaagd beroep op een ontbindende voorwaarde vereist is, dat; a) de vervulling ervan niet door de werkgever in de hand is gewerkt, b) het beroep op de voorwaarde redelijkerwijs verenigbaar is met het gesloten stelsel van het ontslagrecht, en c) de vervulling van de voorwaarde niet teveel verbonden is aan de subjectie waardering door de werkgever.

Het verzoek van de werknemer om vernietiging van de opzegging op grond van artikel 7:681 lid 1 sub a BW wordt op 19 april 2016 door de kantonrechter afgewezen. Doordat er een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst is opgenomen die is vervult, is er sprake van “beëindiging van rechtswege”. Voor een beroep op vernietiging van de opzegging is dan ook geen plaats.

Vragen over de leerovereenkomst, arbeidsovereenkomst of andere arbeidsrechtelijke onderwerpen? Neem contact op met Betaalbare Arbeidsjurist en bel naar (0499) 785 053 of stuur en email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl.

ontbindende voorwaarde arbeidsovereenkomst