s

Tag Archives: goed werkgeverschap

Werkgeversaansprakelijkheid & bedrijfsongeval

Bedrijfsongeval goed werkgeverschap en werkgeversaansprakelijkheid
Deze week is een interessante uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch gepubliceerd van 10 februari 2015 (vindplaats ECLI:NL:GHSHE:2015:453).

Een apothekersassistente springt ’s nachts in paniek uit het raam wanneer een overval plaats vind. De vraag die het Hof Den Bosch moest beantwoorden was, is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werkneemster daarbij opliep?

Werkgeversaansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

Werkgevers hebben de wettelijke verplichting om te zorgen voor veilige werkplekken voor de werknemers. Deze zorgplicht gaat ver, maar is niet absoluut. Omstandigheden van het geval moeten uitwijzen of de werkgever in zulks geval voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om bedrijfsongevallen te voorkomen.

Het hof oordeelde o.a. dat de werkgever rekening had moeten houden met een overval, vanwege de aanwezigheid van grote hoeveelheden cash en medicijnen. Daar de veiligheidsmaatregelen zich voornamelijk richtte op de voorzijde van het gebouw, (en niet op de achterzijde) en werkgever werknemers niet voldoende had geïnstrueerd wat te doen bij een overval, werd werkgever aansprakelijk geacht voor de schade van werknemer.