s

Tag Archives: officiële waarschuwing

Een officiële waarschuwing, wat moet ik doen?

Een officiële waarschuwing is een schriftelijke waarschuwing van de werkgever die wordt bewaard in je personeelsdossier. Meerdere waarschuwing kunnen de werkgever het recht geven jou te ontslaan. Heb je dus een officiële waarschuwing ontvangen, is dat een serieuze zaak.

Wat moet je doen als je een officiële waarschuwing krijgt?

Krijg je een officiële waarschuwing, reageer hier dan altijd schriftelijk op. Verstuur je brief per aangetekende post of per email met ontvangstbevestiging, zodat je later de verzending daarvan aan kunt tonen.

Met een schriftelijke reactie voorkom je dat de werkgever eenzijdig een negatief dossier opbouwt. Dit dossier is belangrijk voor de werkgever als hij een ontslagvergunning voor jou aan wil vragen bij het UWV. Of als de werkgever voor ontbinding van je arbeidsovereenkomst naar de kantonrechter stapt.

Wat moet er staan in de brief?

In je reactie op de officiële waarschuwing, moet in ieder geval staan:

  • Dat je het niet eens bent met wat de werkgever in de brief schrijft. Geef bij elk kritiekpunt aan, waarom je het oneens bent. Belangrijk is dus ook de onderbouwing.
  • Een verzoek aan de werkgever om jou brief toe te voegen aan het personeelsdossier.

Zorg ervoor dat de brief kort en zakelijk is. Bewaar zelf ook de brief van de werkgever en jou reactie daarop.

Tekenen “voor ontvangst”?

Waarschijnlijk vraagt je werkgever jou om je handtekening te zetten onder de officiële waarschuwing. Let goed op, of op de brief staat “tekenen voor akkoord” of “tekenen voor gezien”. Het wordt aangeraden alleen brieven te tekenen waarmee je het inhoudelijk eens bent.

Heeft u een officiële waarschuwing gekregen van uw werkgever en heeft u hulp nodig bij het schrijven van uw reactie? Neem dan contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist op telefoonnummer: (0499)-785053 of stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl

Niet meegeven van een kassabon, reden voor ontslag op staande voet?

Een verkoper krijgt op een dag bezoek in de winkel van twee “mystery shoppers”. In beide gevallen gaf de verkoper de mystery shoppers geen kassabon mee. De werkgever ontvangt een maand later het rapport van de mystery shoppers met daarin de geconstateerde overtreding waarop de werkgever de verkoper op staande voet ontslaat. De verkoper was volgens de werkgever een gewaarschuwd man; een half jaar eerder had hij al een officiële waarschuwing gehad voor het niet meegeven van kassabonnen aan klanten. De verkoper is het niet eens met het ontslag en vraagt vernietiging van het ontslag bij de kantonrechter.

Ontslag op staande voet terecht gegeven?

De kantonrechter meent dat nu de overtreding van de verkoopregels was geconstateerd op 22 oktober en de werkgever pas op 9 december is overgegaan tot ontslag op staande voet, het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven. De kantonrechter acht ook van belang dat de verkopers in de winkel wel wisten dat mystery shoppers de filialen zouden bezoeken, maar hen was verteld dat dit was om de klankvriendelijkheid te toetsen. De werkgever had niet verteld dat ook de verkoopregels getoetst zouden worden. Beide redenen geven de kantonrechter aanleiding om het ontslag op staande voet te vernietigen.

Schermafbeelding 2016-08-23 om 11.52.14

Eind goed al goed voor de verkoper?

Nee! De verkoper had eerder al een officiële waarschuwing gehad van zijn werkgever voor het niet meegeven van de kassabon bij een verkoop. Door binnen een half jaar na deze waarschuwing weer dezelfde verkoopregel te overtreden, heeft de verkoper dusdanig verwijtbaar gehandeld dat van de werkgever in redelijkheid niet verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Een werkgever moet er van uit kunnen gaan dat door hem gestelde regels door zijn werknemers worden nageleefd. Het is niet aan de individuele werknemer om te besluiten deze regels niet na te leven.

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van verwijtbaar handelen van de verkoper. Het handelen van de verkoper was echter niet dusdanig ernstig dat hem geen recht op transitievergoeding toekomt.