s

Tag Archives: ontbinding

Ontslagaanvragen door rechters vaker afgewezen

We zijn inmiddels ruim een jaar verder; de Wet Werk en Zekerheid is een feit en de eerste rechtszaken over deze nieuwe wet zijn voorbij. Een van de doelstellingen van de Wet Werk en Zekerheid was om het gemakkelijker te maken voor werkgevers om werknemers te ontslaan. Na een jaar wordt de balans opgemaakt; is deze doelstelling gehaald?

Nee! Gemiddeld vier op de tien ontslagaanvragen bij de rechtbank worden afgewezen. Ter vergelijking; voor inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid was dat nog één op de tien!

Is er ook goed nieuws voor de werkgever?

Een van de andere doelstellingen van de Wet Werk en Zekerheid was het indammen van de hoge ontslagvergoedingen die rechters aan werknemers toewezen. Is deze doelstelling wel behaald?

De ontslagvergoedingen die toegewezen worden sinds invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn gemiddeld bezien een stuk lager dan voor 1 juli 2015. Hier heeft de wetgever dus wel een slag kunnen slaan.

Conclusie: ontslag is er niet gemakkelijker op geworden, wél goedkoper.

Rechtbank

Bronnen:
VAAN-VvA Evaluatieonderzoek WWZ, Boomjuridisch 2016
NOS 30 juni, rechter houdt ontslag vaker tegen

Het tonen van geslachtsdeel op de werkvloer, reden voor ontslag op staande voet?

betaalbare-arbeidsjurist-ontslag-op-staande-voet

Het Hof in ’s-Hertogenbosch heeft onlangs vonnis gewezen in een opmerkelijke zaak, waarmee een eind is gekomen aan een langslepend geschil.

De feiten
Werknemer (sinds 1993 bij werkgever in dienst) is per brief op 13 december 2011 op staande voet ontslagen. De reden: schennispleging. De werknemer zou zijn geslachtsdeel aan de schoonmaakster hebben getoond.

Relevant detail: in de ruimte waar het incident zich afspeelde was, op de schoonmaker en werknemer na, niemand aanwezig.

Procedures
Werknemer ontkent de beschuldiging en vordert bij de rechtbank toelating tot zijn werkzaamheden en loondoorbetaling. De kantonrechter oordeelt dat op basis van de tegengestelde getuigenverklaringen van de werknemer en schoonmaker, niet vast is komen te staan dat werknemer zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan schennispleging. De kantonrechter vernietigt daarom het ontslag op staande voet, en wijst de vorderingen van werknemer toe. De werkgever gaat in hoger beroep.

Het Hof stelt voorop, dat áls de werknemer zijn geslachtsdeel aan de schoonmaker heeft laten zien, dit grond oplevert voor een ontslag op staande voet. Het Hof neemt in zijn motivering een aantal andere relevante zaken mee. Zo is vast komen te staan dat werknemer in het verleden vaker seksistische opmerkingen heeft gemaakt richting collega’s toe. Daarnaast hebben derden verklaard dat de schoonmaker na het incident erg overstuurd was.

Het Hof is van mening dat de aanvullende getuigenverklaringen de geloofwaardigheid van de schoonmaker ondersteunen en de werknemer de schijn tegen zich heeft. Het hof oordeelt dat het ontslag op staande voet terecht is gegeven. (klik hier voor het volledige vonnis)

Opmerkingen
Ruim 3,5 jaar na het incident is in rechte vast komen te staan, dat werkgever de werknemer terecht op staande voet ontslagen heeft vanwege het tonen van zijn ontbloot geslachtsdeel op de werkvloer.

Het lijkt absurd, maar schennispleging op de werkvloer is in het verleden vaker onderwerp van een arbeidsrechtelijke ontslagzaak geweest.

In 2004 oordeelde een rechtbank nog, dat een gegeven ontslag op staande voet vanwege het tonen van een ontbloot geslachtsdeel niet terecht was, nu de leidinggevende van werknemer bij het incident aanwezig was en hij niet direct ingreep. De arbeidsovereenkomst mocht om die reden wel worden ontbonden, maar niet op staande voet. De werkgever werd veroordeeld tot het betalen van een ontslagvergoeding aan de werknemer.

Moraal van dit verhaal
Het moraal van dit verhaal? Laat niet – zélfs niet “voor de grap” – een ontbloot geslachtsdeel zien op de werkvloer; áls de schennispleging in rechte vast komt te staan, is ontslag onvermijdelijk.