s

Tag Archives: vakantiedagen

Mag werkgever vakantiedagen inhouden bij verplichte vrijstelling van werkzaamheden?

Mag werkgever vakantiedagen inhouden bij verplichte vrijstelling van werkzaamheden?

Vaak als werkgever en werknemer (al dan niet in goed overleg) uit elkaar gaan, wordt de werknemer vrijgesteld van zijn werkzaamheden. Betekent deze vrijstelling van werkzaamheden dat de werknemer zijn vakantiedagen dient in te leveren? Deze vraag speelde bij het Gerechtshof Amsterdam.

Wat was er gebeurd?

Werkgever stelt werknemer mondeling op de hoogte van het feit dat er voor haar een ontbindingsverzoek bij de rechtbank is ingediend. Werkgever stelt werknemer vrij van haar werkzaamheden tot de ontbindingsdatum. Werknemer laat werkgever vervolgens schriftelijk weten dat zij aanspraak maakt op haar volledige loon en overige emolumenten. Werkgever reageert schriftelijk dat de vrijstelling van werkzaamheden betekend dat nog openstaande vakantiedagen worden ingehouden, waartegen werknemer eveneens bezwaar maakt. Na einde van het dienstverband betaald werkgever geen vakantiedagen uit. Werknemer daagt de werkgever voor de rechtbank.

Kantonrechter in eerste aanleg

De kantonrechter overweegt in eerste instantie dat als werknemer instemt met de vrijstelling van werkzaamheden. Onder die omstandigheden, aldus de kantonrechter, had voor de werknemer duidelijk moeten zijn dat werkgever vakantiedagen zou inhouden. Van belang was dat werknemer zich namelijk niet expliciet schriftelijk beschikbaar gesteld voor werkzaamheden.

Hoger beroep

In hoger beroep draait het Hof Amsterdam de beslissing van de kantonrechter (deels) terug. Het Hof oordeelt dat in de wet is geregeld dat een werkgever de vakantie van zijn werknemer dient vast te stellen overeenkomstig de wensen van werknemer, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Dit betekent dat het in beginsel aan de werknemer is om aan te geven wanneer hij zijn vakantiedagen wenst in te zetten.

In onderhavige zaak had werknemer, direct toen zij begreep dat vakantiedagen ingehouden zouden worden, bezwaar aangetekend. Maar zélfs indien werknemer eerder mondeling met de inhouding van vakantiedagen heeft ingestemd, mag een werkgever deze mondelinge afspraak niet handhaven aldus het Hof. Daarmee gaat het Hof voorbij aan de stelling van de werkgever dat mondeling wel degelijk was gesproken over inhouding van vakantiedagen, welke stelling werknemer ontkende en werkgever niet kon bewijzen. Nu er tussen werkgever en werknemer geen arbeidsconflict bestond, had het op de weg van werkgever gelegen om werknemer tot de ontbindingsdatum te werk te stellen.vrijstelling van werkzaamheden

Het Hof overweegt verder dat de overweging van de kantonrechter (dat werknemer haar recht op uitbetaling op vakantiedagen verspeelde omdat zij wel thuis bleef van haar werk, maar zich niet schriftelijk beschikbaar stelde voor haar werkzaamheden) een onjuiste overweging is. Wanneer aanspraak op vakantiedagen niet zijn prijs gegeven of anderszins vervallen dient de werkgever deze gewoon uit te betalen na einde van het dienstverband. Deze vordering komt niet te vervallen om de simpele reden werknemer een periode thuis blijft op verzoek van werkgever. Indien de werkgever meent dat een werknemer onterecht thuis blijft, dient hij de loondoorbetaling te stoppen. Het inhouden van vakantiedagen zonder dat werknemer daar expliciet mee in stemt, is niet toegestaan.

Gerechtshof Amsterdam 15 september 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3848