Transitievergoeding

Home » Transitievergoeding

De nieuwe ontslagvergoeding; de transitievergoeding

De transitievergoeding is geïntroduceerd om de overgang van werk–naar–werk voor de werknemer te vereenvoudigen wanneer het dienstverband wordt beëindigd. Door deze vergoeding vast te leggen in de wet is er een einde gekomen aan de ontslagvergoeding die is gebaseerd op de kantonrechtersformule. Een werknemer die recht heeft op deze ontslagvergoeding mag zelf bepalen waar deze vergoeding aan wordt besteed. De werknemer is dus niet verplicht de ontslagvergoeding daadwerkelijk in te zetten om een andere baan te vinden.

Transitievergoeding, voor wie?

In principe heeft een werknemer recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste twee jaar (24 maanden) heeft geduurd én de arbeidsrelatie op initiatief van de werkgever is geëindigd. Niet iedere werknemer die aan bovenstaande criteria voldoet heeft bij beëindiging van het dienstverband recht op deze vergoeding. Bijvoorbeeld als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden. Ook als het ontslag te wijten is aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van een werknemer is de werkgever geen vergoeding verschuldigd.

Transitievergoeding

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding die een werkgever aan de werknemer bij het einde van de arbeidsrelatie moet betalen hangt af van de duur van het dienstverband en het loon van de werknemer. De totale ontslagvergoeding die de werkgever moet voldoen kan echter hoger uitvallen. Bijvoorbeeld als de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft gedragen tegenover de werknemer.

Korting op transitievergoeding

De transitievergoeding is door de wetgever geïntroduceerd om de overstap van werk-naar-werk te vereenvoudigen. Dit betekent ook, dat de werkgever sommige kosten die hij heeft gemaakt om de werknemer breed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt in mag houden op deze vergoeding. Ook dit recht is aan voorwaarden gebonden. Zo mag een werkgever niet onverwacht allerlei kosten opvoeren die de ontslagvergoeding drukken.

Juridisch advies ontslagvergoeding

Het is verstandig juridisch advies in te winnen wanneer u wordt ontslagen. Neem daarom contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

Show Comments