Vakantiedagen

Home » Vakantiedagen

Recht op rust en vakantie

Vakantiedagen zijn dagen waarop een werknemer vrijgesteld is van zijn werkzaamheden en tóch doorbetaald krijgt. Vakantie is bedoeld om werknemers te laten rusten van de inspanningen van het werk. Vakantie wordt opgebouwd over een heel jaar. Het aantal dagen bouwt u dus geleidelijk op. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten verlofdagen: wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen

Elke werknemer heeft minimaal recht op viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Een werknemer die een 40-urige werkweek heeft bouwt op jaarbasis 160 uur = 20 dagen op. De wettelijke dagen voor vakantie zijn verplicht. Werkgever en werknemer kunnen hier niet van afwijken. Toch is de werknemer niet verplicht de opgebouwde dagen over een jaar ook daadwerkelijk op te nemen. Hij kan ze opsparen en ‘meenemen’ naar het volgende jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Minder verlofdagen afspreken dan het wettelijk minimum is niet toegestaan. Méér vakantie mag wel. Deze dagen heten de bovenwettelijke vakantiedagen. Voor deze dagen gelden andere regels, dan wettelijke vakantiedagen. Zo mag een werknemer tijdens een dienstverband wettelijke vakantiedagen níet, maar bovenwettelijke vakantiedagen wél uit laten betalen in plaats van deze op te nemen.

Vakantiegeld

Elke werknemer heeft in principe recht op 8 % vakantiegeld over zijn loon. Het vakantiegeld wordt door de werkgever meestal in mei of juni uitbetaald.

Vakantie tijdens ziekte

Een werknemer bouwt vakantiedagen op over de dagen dat hij recht heeft op loon. Dat betekent, dat werknemers die ziek thuis zitten of met zwangerschapsverlof zijn, ook vakantiedagen opbouwen (ze hebben op dat moment namelijk ook recht op loon). Het maakt dan niet uit of ze volledig arbeidsongeschikt zijn of aan het re-integreren zijn. Werknemers hebben ook het recht om vakantiedagen op te nemen tijdens ziekte. Ze hebben dan gelegenheid om uit te rusten van de re-integratie inspanningen.

Juridisch advies vakantie

Heeft u vragen over uw vakantie? Neem dan contact op met de Betaalbare Arbeidsjurist. Stuur een email naar info@betaalbare-arbeidsjurist.nl of vul het contactformulier in. 

Show Comments